ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) cho thấy hậu phương của chiến tranh nhân dân

  • A. 
   Không thể phân biệt rạch ròi với tiền tuyến chỉ bằng yếu tổ không gian.
  • B. 
   Ở phía sau và phân biệt rạch ròi với tiền tuyến bằng yếu tổ không gian.
  • C. 
   Luôn ở phía sau và bảo đảm cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyển.
  • D. 
   Là người bạn của tiền tuyến, thực hiện nhiệm vụ chỉ viện cho tiền tuyến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vai trò của hậu phương miền Bắc không thể tách biệt rạch ròi với tiền tuyến miền Nam chỉ bằng yếu tố không gian vì miền Bắc không chỉ làm nghĩa vụ hậu phương mà còn cùng miền Nam trực tiếp chống Mĩ:

  - Chi viện nhân lực, vật lực cho miền Nam.

  - Chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mĩ.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211698

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF