OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu lịch sử Việt Nam khước từ khuynh hướng tư sản, lựa chọn đi theo khuynh hướng vô sản?

  • A. 
   Khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập.
  • C. 
   Khởi nghĩa Yên Bái thất bại.
  • D. 
   Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cách mạng 1930-1931.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 đánh dấu lịch sử Việt Nam khước từ khuynh hướng tư sản, lựa chọn đi theo khuynh hướng vô sản

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON