ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1954 là

  • A. 
   Kháng chiến chống Pháp.
  • B. 
   Xây dựng chế độ mới ở Việt Nam.
  • C. 
   Kháng chiến - kiến quốc.
  • D. 
   Bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1954 là kháng chiến- kiến quốc để bảo vệ và phát huy thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945- độc lập dân tộc và chính quyền nhà nước

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211737

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF