OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yêu cầu cấp thiết đặt ra cho Việt Nam vào đầu năm 1930 là

  • A. 
   Đánh bại hoàn toàn khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản.
  • B. 
   Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản.
  • C. 
   Giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối.
  • D. 
   Thúc đẩy phong trào công nhân trở thành phong trào tự giác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ, năm 1929, ở Việt Nam đã xuất hiện 3 tổ chức cộng sản. Tuy nhiên các tổ chức này lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau gây ra nguy cơ chia rẽ lớn. Trong bối cảnh đó, yêu cầu cấp thiết của lịch sử Việt Nam đầu năm 1930 là thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản để tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211732

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF