OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  "Hai mươi năm trước ở nơi này Đảng vạch con đường đánh Nhật-Tây Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu Non sông gấm vóc có ngày nay". Địa danh lịch sử được nhắc đến trong đoạn thơ trên là

  • A. 
   Bắc Sơn (Lạng Sơn).
  • B. 
   Pác Pó (Cao Bằng). 
  • C. 
   Võ Nhai (Thái Nguyên).
  • D. 
   Tân Trào (Tuyên Quang).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào nội dung và các địa danh được nhắc đến trong phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1939 - 1945, liên hệ trả lời. Địa danh lịch sử được nhắc đến trong đoạn thơ trên là Pác Pó (Cao Bằng).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211697

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON