OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Bài 9: Hòa điệu với tự nhiên

Với Bài 9: Hòa điệu với tự nhiên thuộc sách Kết Nối Tri Thức các em sẽ được tìm hiểu và phân tích các tác phẩm văn về tự nhiên môi trường và tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó rút ra được những tri thức bổ ích cho bản thân, đưa ra hành động cụ thể để bảo vệ sự sống hành tinh. Đồng thời biết cách viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Chúc các em có những kiến thức bổ ích!

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Ngữ Văn 7

OFF