OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT

Phương pháp và bài tập tổng hợp về Máy cơ đơn giản môn Vật Lý 6 năm 2021

12/07/2021 607.57 KB 359 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210712/76216169045_20210712_084743.pdf?r=1774
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, HOC247 đã sưu tầm và biên soạn lại một cách chi tiết và rõ ràng tài liệu Phương pháp và bài tập tổng hợp về Máy cơ đơn giản môn Vật Lý 6 năm 2021 để các em có thể rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích với các em.

 

 
 

PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

 

1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

-  Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng, cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Lưu ý : Để đo lực tác dụng vào vật để kéo vật lên theo phương thẳng đứng ta lại phải thực hiện phép đo lực ở trạng thái chuyển động. Do vậy, khi đo lực ta cần phải kéo lực kế từ từ sao cho số chỉ cửa lực kế trong khi kéo không thay đổi.

- Các máy cơ đơn giản thường là : mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

  

Lưu ý : Trong thực tế, để kéo một vật lên cao hoặc dịch chuyển một vật trên mặt đất được dễ dàng hơn, người ta dùng các máy cơ đơn giản để có thể làm biến đổi phương, chiều hoặc cường độ của lực phù hợp với sức người.

Có nhiều loại máy cơ đơn giản như mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc, cái nêm, bánh răng và trục kéo (tời), đinh vít, kích nhưng đều có thể quy về ba loại máy cơ đơn giản là đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng và ròng rọc. Người ta gọi là máy cơ đơn giản vì cấu tạo của chúng là những bộ phận nguyên tố không thể chia nhỏ hơn được nữa.

- Công dụng của máy cơ đơn giản:

Máy đơn giản (đầy đủ là máy cơ đơn giản) là một thiết bị cơ học dùng để biến đổi lực tác dụng (về hướng cũng như về độ lớn). Một cách tổng quát, có thể định nghĩa các máy đơn giản như là các cơ chế đơn giản nhất về hiệu suất cơ học (còn gọi là nguyên tắc đòn bẩy) để biến đổi lực.

2. BÀI TẬP VÍ DỤ

Bài 1: Có bốn người cùng kéo một vật có khối lượng 220 kg lên cao theo phương thẳng đứng.Lực kéo của mỗi người là 450 N.Hỏi bốn người đó có kéo vật lên được không?Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Trọng lượng của vật đó là :

P = 10.m = 10.220 = 2200 (N)

Lực kéo của cả 4 người là :

F = 4.4500 = 1800 (N)

Ta có : (do 2200N > 1800N)

Vậy bốn người đó không thể kéo vật lên được.

Bài 2: Cho mỗi máy cơ đơn giản 1 ví dụ thực tế ?

Hướng dẫn giải:

Ví dụ về mặt phẳng nghiêng :

Khi nền nhà cao hơn sân nhà, để đưa xe máy vào trong nhà nếu đưa trực tiếp ta phải khiêng xe, nhưng khi sử dụng mặt phẳng nghiêng ta có thể đưa xe vào trong nhà một cách dễ dàng, bởi vì lúc này ta đã tác dụng vào xe một lực theo hướng khác (không phải là phương thẳng đứng) và có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của xe.

Ví dụ về ròng rọc :

Các bác công nhân xây dựng dùng ròng rọc đồng để chuyển nguyên vật liệu từ dưới lên trên hoặc ngược lại

Ví dụ về đòn bẩy :

Khi ta muốn đưa vật nào đó nặng lên mà không thể dùng sức thì dùng đòng bẩy để nâng vật.

Bài 3: Chọn máy cơ đơn giản cho phù hợp với các công việc trong đời sống hàng ngày mà chúng ta quan sát được ?

a) Người công nhân đưa thùng hàng lên thùng xe ôtô bằng.....................

b) Bác thợ xây đưa một thùng gạch từ dưới đất lên trên tầng hai bằng …

c) Người công nhân làm đường bẩy một hòn đá bằng...........................

Hướng dẫn giải:

Chọn máy cơ đơn giản cho phù hợp:

a) Người công nhân đưa thùng hàng lên thùng xe otô bằng mặt phẳng nghiêng.

b) Bác thợ xây đưa một thùng gạch từ dưới đất lên trên tầng hai bằng ròng rọc.

c) Người công nhân làm đường bẩy một hòn đá bằng đòn bẩy.

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực…………trọng lượng của vật.

A. ít nhất bằng           

B. luôn luôn lớn hơn   

C. gần bằng               

D. nhỏ hơn

Câu 2:  Khi đưa một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu?

A. ít nhất bằng 500N  

B. ít nhất bằng 5000N

C. nhỏ hơn 500N        

D. nhỏ hơn 5000N

Câu 3:  Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?

A. Kéo thùng nước từ giếng lên.                   

B. Đưa xô vữa lên cao.

C. A và B đúng                                              

D. Đưa thùng hàng lên ô tô tải.

Câu 4: Một bác thợ xây muốn kéo một bao ximang lên một mái nhà theo phương thẳng đứng thì bác đó phải sử dụng lực nào trong các lực sau, biết rằng khối lượng của bao ximang là 50kg

A. 5N                          B. 500N                        C. 450N                           D. 50N

Câu 5:  Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

A. F < 20N.                

B. F = 20N.                

C. 20N < F < 200N.    

D. F = 200N.

Câu 6:  Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây, một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100N để kéo một gàu nước 10kg từ giếng lên, một người nông dân muốn dùng lực khoảng 300N để dịch chuyển một hòn đá 100kg. Muốn vậy:

A. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

B. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng mặt phẳng nghiêng.

C. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy cơ đơn giản, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

D. người thợ xây phải dùng mặt phẳng nghiêng, người học sinh cũng phải dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

Câu 7:  Chọn phát biểu sai. Máy cơ đơn giản đã mang lại những lợi ích như thế nào cho con người?

A. giảm hao phí sức lao động.                       

B. tăng năng suất lao động.

C. thực hiện công việc dễ dàng.                    

D. gây khó khăn và cản trở công việc.

Câu 8:  Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?

A. Cái búa nhổ đinh    

B. Cái bấm móng tay 

C. Cái thước dây        

D. Cái kìm

Câu 9:  Trường hợp nào sau đây không phải máy cơ đơn giản dùng trong thực tế?

A. Ròng rọc kéo cờ lên ở cột cờ

B. Xà beng để nhổ đinh.

C. Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên.

D. Mặt phẳng nghiêng để xe lên thềm nhà.

Câu 10:  Những loại máy móc, dụng cụ nào sau đây sử dụng nguyên lí của các máy cơ đơn giản:

A. Cầu bập bênh        

B. Máy bơm nước      

C. Xe gắn máy           

D. Xe đạp

Câu 11:  Vật nào dưới đây thuộc máy cơ đơn giản

A. Bình tràn               

B. Thước cuộn           

C. Đòn bảy                 

D. Lực kế

Câu 12:  Chọn câu sai. Trường hợp nao sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?

A. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố.

B. Không có trường hợp nào kể trên.

C. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường.

D. Đưa xe máy lên xe tải.

Câu 13:  Cầu thang xoắn là ví dụ về

A. mặt phẳng nghiêng.                                  

B. đòn bẩy.

C. ròng rọc.                                                  

D. mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc.

Câu 14:  Máy cơ đơn giản:

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. giúp con người làm việc có nhanh hơn.

C. giúp con người kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

D. giúp con người nâng vật nặng lên cao dễ dàng hơn.

Câu 15:  Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng.                                  

B. Đòn bẩy.

C. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy.

D. Ròng rọc.

ĐÁP ÁN

1

A

3

C

5

D

7

D

9

C

11

C

13

A

15

A

2

B

4

B

6

C

8

C

10

A

12

B

14

D

 

 

 

---(Hết)---

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Phương pháp và bài tập tổng hợp về Máy cơ đơn giản môn Vật Lý 6 năm 2021. Để xem thêm nhiều tư liệu hữu ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

 

MGID
ON