YOMEDIA
AMBIENT

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm ôn tập Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ Địa lí 7

03/11/2020 1.05 MB 131 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201103/4534959065_20201103_142001.pdf?r=4355
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm ôn tập Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ Địa lí 7 do HOC247 tổng hợp nhằm giúp các em khái quát các kiến thức về dân cư xã hội ở khu vực Trung và Nam Mĩ trong chương trình Địa lí 7. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

 

 
 

DÂN CƯ XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

A. Lý thuyết

1. Dân cư

- Đặc điểm dân cư:

   + Phần lớn là người lai có nền văn hóa Latinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa: Anh- điêng, Phi và Âu.

   + Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao (1,7%).

- Đặc điểm phân bố dân cư:

   + Dân cư phân bố không đều.

   + Tập trung chủ yếu ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên.

   + Thưa thớt ở các vùng trong nội địa.

- Nguyên nhân: Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình của môi trường sinh sống.

2. Đô thị hóa

- Đặc điểm đô thị hóa:

   + Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới.

   + Tỉ lệ thị dân ở đô thị chiếm 75%.

   + Tốc độ đô thị hóa không gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế.

- Các đô thị lớn: Xao –Paolô, Riô-đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt-Ai-ret.

Hình 43.1 - Lược đồ các đô thị châu MĨ

B. Trắc nghiệm

Câu: 1 Bộ tộc nào là người bản địa của Trung và Nam Mĩ.

   A. Người In-ca.

   B. Người Mai-a.

   C. Người A-xơ-tếch.

   D. Người Anh-điêng.

Câu: 2 Người da đen châu Phi bị bán sang châu Mĩ vào thời gian nào?

   A. Trước năm 1492.

   B. Cuối thế kỉ XV đến thế kỉ XVI.

   C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

   D. Từ đầu thế kỉ XIX.

Câu: 3 Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm Trung và Nam Mĩ vào thời gian nào?

   A. Trước năm 1492.

   B. Từ 1492 đến thế kỉ XVI.

   C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

   D. Từ đầu thế kỉ XIX.

Câu: 4 Các nước Trung và Nam Mĩ bắt đầu giành được độc lập từ khi nào?

   A. Trước năm 1492.

   B. Từ 1492 đến thế kỉ XVI.

   C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

   D. Từ đầu thế kỉ XIX.

Câu: 5 Nước đầu tiên giành được độc lập ở Trung và Nam Mĩ là nước nào?

   A. Cu Ba.

   B. Bra-xin.

   C. Ha-i-ti.

   D. Chi-Lê.

Câu: 6 Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ?

   A. Vùng cửa sông.

   B. Vùng ven biển.

   C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.

   D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.

Câu: 7 Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại:

   A. Cao (> 1,7%).

   B. Trung bình (1% - 1,7%).

   C. Thấp (0 - 1%).

   D. Rất thấp (<0%)

Câu: 8 Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước nào?

   A. Ac-hen-ti-na.

   B. Bra-xin.

   C. Vê-nê-xu-ê-la.

   D. Pa-ra-goay.

Câu: 9 Lễ hội Các na-van diễn ra hàng năm ở nước nào thuộc Nam Mĩ?

   A. Ac-hen-ti-na.

   B. Bra-xin.

   C. Vê-nê-xu-ê-la.

   D. Pa-ra-goay.

Câu: 10 Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của:

   A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

   B. Trình độ công nghiệp hóa cao.

   C. Đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển.

   D. Độ thị hóa có quy hoạch.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm ôn tập Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ Địa lí 7, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập thật tốt!   

 

YOMEDIA