YOMEDIA
AMBIENT

Bộ Câu hỏi trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7

31/12/2019 1.52 MB 454 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20191231/71849581562_20191231_095109.pdf?r=2930
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Tài liệu Bộ Câu hỏi trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7 do Hoc247 tổng hợp và biên soạn các năng lực các em cần nắm vững đối với kiến thức liên quan đến Dân cư, xã hội Châu âu trong chương trình Địa lý 7 bên cạnh đó tài liệu còn có các câu hỏi trắc nghiệm để các em tham khảo. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập tốt nhất.  

 

 

 

 
 

BỘ CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHỦ ĐỀ 2: DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 7

I. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH THEO CHỦ ĐỀ CTGDPT

Nội

dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

 

DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU

 - Trình bài được đặc điểm dân cư, xã hội của châu Âu.

 

- Giải thích được một số đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của châu Âu

- Sử dụng lược  phân bố dân cư và kết cấu dân số  để trình bày các đặc điểm dân cư, xã hội của châu lục này.

 

- Phân tích và giải thích được sự thay đổi kết cấu dân số, sự phân bố dân cư ở châu Âu

 

- Tính, xử lí số liệu về các tiêu chí  dân số của châu Âu.

 

 

Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung:   

    + Năng lực hợp tác 

    + Năng lực tự học

    + Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt:

+  Sử dụng bản đồ

+ Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.

 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 1. Câu hỏi nhận biết

Câu 1. Quan sát hình 54. 1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Hình 54.1 – Lược đồ các nhóm ngôn ngữ châu Âu

Câu 2. Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu.

Hình 54.3- Lược đồ phân bố dân cư và đô thị ở châu Âu

{-- Nội dung đề câu 3, 4 của mức độ câu hỏi nhận biết của tài liệu trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

2. Câu hỏi thông hiểu

Câu 1.   Tại sao nói "Dân cư châu Âu đang già đi" ? điều đó có thuận lợi, khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 2. Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và thế giới trong giai đoạn 1960 – 2000?        

Description: ttyytt

                 Hình 54.2 – Kết cấu dân số châu Âu và thế giới qua một số năm

{-- Nội dung đề và đáp án câu 3, 4 của mức độ câu hỏi thông hiểu của tài liệu trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

3. Câu hỏi vận dụng thấp

Câu 1. Bằng kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng: châu Âu có mức độ đô thị hóa cao và dân số đang già đi.

Câu 2. Chứng minh châu Âu là một châu lục có sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa.

{-- Nội dung đề và đáp án câu 3 của mức độ câu hỏi vận dụng thấp của tài liệu trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

4. Câu hỏi vận dụng cao

Câu 1. Quan sát hình 52.4, tìm sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000.

Description: ttyytt 

Hình 54.2 – Kết cấu dân số châu Âu và thế giới qua một số năm

Câu 2.

Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau. Nhận xét về mật độ dân số và GDP bình quân đầu người của Liên minh châu Âu?

                          LIÊN MINH CHÂU ÂU (NĂM 2001)

Diện tích

 (Km2  )

Dân số

(triệu người )

Mật độ dân số

( người/ km2 )

GDP

 (tỉ USD )

GDP bình quân

đầu người

(USD/ người )

3243600

       378

 ……………….     

…………………..

    7885

………………

………………         

III. GỢI Ý TRẢ LỜI

 1. Câu hỏi nhận biết

 Câu 1.  Quan sát hình 54. 1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Định hướng trả lời:

Dân cư châu Âu có 3 nhóm ngôn ngữ chính: nhóm Giecman, nhóm Latinh, nhóm Xlavơ.

 • Nhóm Giecman: Đức, Anh, Thụy Điển, Na Uy,...
 • Nhóm Latinh: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp,...
 • Nhóm Xlavơ: Liên Bang Nga, Ba Lan, U-crai-na, Bê-la-rut,...

Câu 2.  Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu.

Định hướng trả lời:

 • Dân cư phân bố không đều.
 • Dân cư tập trung đông ở các vùng đồng bằng, thung lũng ven Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.
 • Dân cư thưa thớt ở phía bắc và những vùng núi cao    

{-- Nội dung đáp án câu 3, 4 của mức độ câu hỏi nhận biết của tài liệu trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

2. Câu hỏi thông hiểu

Câu 1. Tại sao nói "Dân cư châu Âu đang già đi" ? điều đó có thuận lợi, khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?

Định hướng trả lời:

Dân cư châu Âu đang "già đi", thể hiện:

 • Trong cơ cấu dân số, tỉ lệ trẻ em (dưới lao động) ngày càng ít hơn nhiều so với số người trong và trên tuổi lao động.
 • Nguyên nhân: do tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số ở châu Âu rất thấp, chưa đến 0,1%/năm.
 • Thuận lợi: dân số ổn định àmức thu nhập cao.
 • Khó khăn: thiếu lao động.

Câu 2.  Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và thế giới trong giai đoạn 1960 – 2000?        

Định hướng trả lời:

 • Dân số châu Âu dưới độ tuổi lao động giảm  trong khi dân số dưới độ tuổi lao động trên thế giới lại tăng liên tục từ năm 1960-2000.
 • Dân số châu Âu trong độ tuổi lao động tăng chậm từ  1960-1980 và giảm từ 1980-2000. Trong khi đó dân số trog độ tuổi lao động trên thế giới tăng liên tục.
 • Dân số châu Âu trên độ tuổi lao động tăng liên tục từ 1960-2000. Dân số trên độ tuổi lao động của thế giới cũng tăng nhưng không đáng kể.

{-- Nội dung đề và đáp án câu 3, 4 của mức độ câu hỏi thông hiểu của tài liệu trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

3. Câu hỏi vận dụng thấp

Câu 1. Bằng kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng: châu Âu có mức độ đô thị hóa cao và dân số đang già đi.

Định hướng trả lời:

* Châu Âu có mức độ đô thị hóa cao:

 • Tỉ lệ dân thành thị cao, khoảng 75% dân số sống trong các đô thị.
 • Các thành phố phát triển và nối liền với nhau thành các dải đô thị.
 • Điều kiện sống của người dân nông thôn ngày càng gần với điều kiện sống của người dân thành thị.

*  Dân số đang già đi.

 • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên rất thấp, chưa đến 0,1%. Nhiều nước có tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm.
 • Tỉ lệ trẻ em ít và đang giảm, tỉ lệ người già cao và đang tăng.

Câu 2.  Chứng minh châu Âu là một châu lục có sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa.

Định hướng trả lời:

Châu Âu đa dạng về ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa thể hiện ở các điểm sau:

 • Châu Âu có các tôn giáo chính: Thiên Chúa, Tin Lành và Chính Thống. Một bộ phận dân số theo đạo Hồi.
 • Châu Âu có nhiều dân tộc sống đan xen vào nhau, có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa riêng. Các dân tộc này tồn tại bên nhau và giữ nét đặc thùvăn hóa của mình đồng thời vẫn tiếp thu văn hóa của các dân tộc khác trong cùng quốc gia.
 • Châu Âu có 3 nhóm ngôn ngữ chính: Latinh, Giec man và Xla-vơ, nhưng lại chia ra rất nhiều nhóm ngôn ngữ nhỏ, chưa kể các nhóm ngôn ngữ địa phương.

{-- Nội dung đáp án câu 3 của mức độ vận dụng thấp của tài liệu trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

4. Câu hỏi vận dụng cao

Câu 1. Quan sát hình 52.4, tìm sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000.

Định hướng trả lời:

Kết cấu dân số châu Âu đang có sự thay đổi từ năm 1960, 1980, 2000 thể hiện như sau:

 • Năm 1960: số người dưới tuổi lao động và trong tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao trong kết cấu dân số, số người ngoài tuổi lao động chiếm tỉ lệ thấp. (hình dạng tháp tuổi đáy rộng, đỉnh hẹp)
 • Năm 1980: số người dưới độ tuổi lao động có xu hướng giảm, số người trong và ngoài độ tuổi lao động tăng lên.(hình dạng tháp tuổi đáy thu hẹp dần, đỉnh mở rộng ra)
 • Đến năm 2000: số người dưới tuổi lao động giảm mạnh, số người ngoài tuổi lao động tăng mạnh.(hình dạng tháp tuổi đáy thu hẹp , đỉnh mở rộng ra)

Câu 2. HS dựa vào bảng số lệu có khả năng tính toán được kết quả.

Định hướng trả lời: HS dựa vào số liệu tính toán ra kết quả như trong bảng sau.

LIÊN MINH CHÂU ÂU (NĂM 2001)

Diện tích

 (Km2 )

Dân số

(triệu người )

Mật độ dân số

(người/ km2 )

GDP

 (tỉ USD )

GDP bình quân

đầu người

(USD/ người )

3243600

       378

    116  người/ km2    

 

    7885

20.859 USD/ người

Nhận xét: Liên minh châu Âu có mật độ dân số cao hơn mức trung bình của thế giới. Về thu nhập bình quân đầu người của Liên minh châu Âu vào loại cao trên thế giới (đạt 20.859 USD/người). Đây là liên minh hợp tác toàn diện về kinh tế xã hội, người dân có mức sống cao.

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Bộ Câu hỏi trắc nghiệm năng lực chủ đề 1 Dân cư, xã hội Châu âu môn Địa lý 7. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA