RANDOM
AMBIENT

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường THCS Khánh Hội

23/10/2020 760.31 KB 44 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201023/657466277241_20201023_105838.pdf?r=5743
ANYMIND
Video-Banner

Dưới đây là Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường THCS Khánh Hội được Học247 sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em học sinh lớp 7. Đề thi có cấu trúc gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm có kèm đáp án hướng dẫn chi tiết sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi phía trước. Chúc các em học tốt!

 

 

TRƯỜNG THCS KHÁNH HỘI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 7

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Những việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma đã tác động đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu:

A. Thành lập các vương quốc mới

B. Các thủ lĩnh quân sự và quan lại của người Giéc-man được ban cấp nhiều ruộng đất trở thành lãnh chúa, những kẻ có thế lực trong xã hội.

C. Tiêu diệt nhà nước Rô-ma

D. Phong các tước vị cho quí tộc Giéc-man

Câu 2: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

A. Chủ nô Rô-ma                                                         

B. Quí tộc Rô-ma

C. Tướng lĩnh và quí tộc người Giéc-man.

D. Nông dân công xã

Câu 3: Nông nô ở châu Âu được hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào?

A. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

B. Nông dân

C. Nô lệ                                                                                          

D. Nô lệ và nông dân

Câu 4: Vì sao nói: “thành thị là hình ảnh tương phản với lãnh địa”? Em cho biết ý kiến nào dưới đây đúng và đủ nhất:

A. Trong lãnh địa, kinh tế mang tính chất “tự cung tự cấp”; còn trong thành thị đã có sự buôn bán, trao đổi sản phẩm.

B. Lãnh địa phong kiến là của lãnh chúa phong kiến.

C. Trong lãnh địa, lãnh chúa chỉ sống và ăn chơi trên sức lao động của nông nô; còn trong thành thị trung đại, thợ thủ công và thương nhân phải lao động sản xuất.

D. Thành thị là nơi buôn bán.

Câu 5: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

A. Tăng lữ quí tộc và nông dân. 

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. Chủ nô và nô lệ.                     

D. Địa chủ và nông dân.

Câu 6: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

B. Sự ngăn cản giao lưu của các lãnh địa.

C. Sản xuất bị đình đốn.

D. Các lãnh chúa cho thành lập các thành thị.

Câu 7: Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế

A. Ngô Quyền                                           

B.  Lê Hoàn                                            

C. Đinh Bộ Lĩnh                                       

D.  Ngô Xương Văn

Câu 8: Đơn vị hành chính thời Tiền Lê được chia làm:

A. 8 lộ.                     

B.10 lộ;                     

C. 12 lộ;             

D. 24 lộ.

Câu 9: Năm 1075, Lý Thường kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của đất Tống?

A. thành Ung Châu, Châu Khâm           

B. thành Châu Khâm, Châu Liêm

C. thành Ung Châu                      

D. thành Ung Châu, Châu Khâm, Châu Liêm

Câu 10: Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long vào năm nào? Để thờ ai?

A. Năm 1075 thờ Chu Văn An.                     

B. Năm 1010 thờ Lý Công Uẩn.

C. Năm 1070 thờ Khổng Tử.                         

D. Năm 1072 thờ Mạnh Tử.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2

I.Trắc nghiệm

Hãy đánh dấu X vào trước ý đúng của các câu sau(mỗi ý đúng 0,5 đ)

Câu 1: Đại Cồ Việt là tên gọi nước ta dưới thời:

A. Ngô            

B. Đinh-Tiền Lê                      

C. Lý               

D. Trần

Câu 2: Ai là người đầu tiên xưng đế trong lịch sử nước ta ở buổi đầu độc lập:

A. Đinh Bộ Lĩnh         

B. Ngô Quyền 

C. Lê Hoàn     

D. Lý Thường Kiệt

Câu 3: Thời gian nào dưới đây nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng  Long:

A. Năm 981                

B. Năm 1005               

C. Năm 1009               

D. Năm 1010

Câu 4: Tác giả của bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”là:

A. Lý Thái Tổ             

B. Lý Thánh Tông       

C. Lý thường Kiệt       

D. Lý Đạo Thành

Câu 5: Viết chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống đầu câu dưới đây:(1đ)

Giáo dục thời Đinh-Tiền Lê rất phát triển.

Đạo phật thời Đinh-Tiền Lê được truyền bá rộng rãi, các nhà sư được quý trọng.

Câu 6: Viết những từ thích hợp vào ô trống của sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô:

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất (mối ý đúng 0.5 điểm)

Câu 1. Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Đại La từ năm nào?

A. 1008            

B. 1009                                  

C. 1010                                  

D. 1011

Câu 2. Người có vai trò to lớn trong quá trình đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua là?

A. Lê Long Việt                                             

B. Vạn Hạnh        

C. Lý Khánh Văn                                             

D. Lê Long Đĩnh

Câu 3. Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành?

A.Đại Việt                                                      

B.Đại Cồ Việt                                                

C. Đại Ngu

D.Đại Nam

Câu 4. Bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta xuất hiện ở thời đại nào?

A. Nhà Tiền Lê                                               

B. Nhà Trần                                                   

C. Nhà Lý 

D. Nhà Hồ      

Câu 5. Đâu là một trong những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

A. Thực hiện “ vườn không nhà trống” tại Thăng Long

B. Chủ động đánh địch và kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa

C. Đánh vào đoàn thuyền lương của địch

D. Chia quân thành 2 đường thủy bộ.

Câu 6. Nguyên nhân thắng lợi nào là quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta?

A. Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết toàn dân

B. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của quân và dân ta

C. Có chiến lược chiến thuật độc đáo, sáng tạo

D. Có sự lãnh đạo tài tình của các tướng chỉ huy.

Câu 7: Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế

A. Ngô Quyền                                           

B.  Lê Hoàn                                            

C. Đinh Bộ Lĩnh                                       

D.  Ngô Xương Văn

Câu 8: Đơn vị hành chính thời Tiền Lê được chia làm:

A. 8 lộ.                     

B. 10 lộ;                     

C. 12 lộ;             

D. 24 lộ.

Câu 9: Năm 1075, Lý Thường kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của đất Tống?

A. thành Ung Châu, Châu Khâm           

B. thành Châu Khâm, Châu Liêm

C. thành Ung Châu                     

D. thành Ung Châu, Châu Khâm, Châu Liêm

Câu 10: Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long vào năm nào? Để thờ ai?

A. Năm 1075 thờ Chu Văn An.                     

B. Năm 1010 thờ Lý Công Uẩn.

C. Năm 1070 thờ Khổng Tử.                         

D. Năm 1072 thờ Mạnh Tử.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

a.Bộ luật đầu tiên dưới thời Lý có tên là?

A. Luật Gia Long                                            

B. Luật Hình thư                                            

C. Luật Hồng Đức

D. Quốc triều hình luật

b. Dưới thời Trần cơ quan chuyên xét xử có tên là?

A. Tôn  nhấn phủ                                            

B. Quốc sử viện                                             

C. Thái y viện

D. Thẩm hình viện

c. Hà đê sứ là  chức quan chuyên phụ trách?

A. Khai khẩn đồn hoang                                 

B. Lo sự vụ họ hàng nhà vua                         

C.Coi đê điều 

D. Xét xử các vụ án

d. Người thầy giáo đã có nhiều đóng góp với lịch sử nhà Trần là:

A. Lê Văn Hưu                                               

B. Đoàn Nhữ Hào                                          

C. Chu Văn An                      

D. Lê Quát

e. Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Vua Lê không có con trai                           

B. Thế lực họ Lý mạnh                                  

C. Nhà Tiền Lê suy yếu

D. Tất cả đều sai

g. Tại sao Lý Công Uẩn lại dời đô từ Hoa Lư ra Đại La(Thăng Long)?

A. Vì Đại La là quê hương của nhà Lý         

B. Vì Đại La là trung tâm đất nước

C. Đại La dân cư đông đúc, đất đai màu mỡ 

D. Cả B,C đều đúng

Câu 2. Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào bài làm cho các nhận định sau:

1. Chùa Một Cột còn có tên gọi là chùa Diên Hựu, xây dựng dựa trên giấc mơ của vua Trần

2. Luật pháp thời Trần cho phép giết mổ trâu bò để ăn thịt.

3. Dưới thời Trần, Nho giáo được đề cao

4. Nét độc đáo trong tôn giáo thời Lý - Trần là hiện tượng Tam giáo đồng nguyên.

Đáp án:1……………   2……………   3……………    4………….

Câu 3(1 điểm):Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng:

Cột A

Nối

Cột B

1. Năm 1070

1-

a. Nhà Trần đặt lệ Tam khôi

2. Năm 1075

2-

b. Nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám

3. Năm 1076

3-

c. Xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử

4. Năm 1247

4-

d. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên

Câu 4 (1,5 điểm): Hãy điền vào dấu chấm:

Theo Lý Thường Kiệt “ Ngồi yên …….(1)….. không bằng đem quân …..2)…… để chặn …..(3)…… của giặc”. Đây được coi là cuộc tấn công để ….(4)…. chứ không phải …(5)……Sau khi hoàn thành mục đích, quân ta rút về nước, khẩn trương …..(6)….. đối phó với quân xâm lược Tống.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là phần trích dẫn Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường THCS Khánh Hội, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 
 

 

YOMEDIA