OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn GDCD 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT chuyên Lam Sơn

21/09/2023 431.24 KB 560 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230921/953018074708_20230921_152433.pdf?r=5879
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Dưới đây là tài liệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn GDCD 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT chuyên Lam Sơn được HOC247 sưu tầm và biên soạn với nội dung đề thi và đáp án đầy đủ nhằm giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và ôn tập chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm quan trọng sắp tới. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

 
 

TRƯỜNG THPT

CHUYÊN LAM SƠN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN GDCD 12

NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian làm bài: 50 phút

ĐỀ THI

Câu 1: Yếu tố nào sau đây không thuộc nội dung của phát triển kinh tế?

A. Tăng trưởng kinh tế.                                        B. Cơ cấu kinh tế.

C. Công bằng, tiến bộ xã hội.                              D. Hạnh phúc của xã hội.

Câu 2: Thời gian lao động cá biệt sẽ tạo ra yếu tố nào sau đây?

A. Giá trị của hàng hóa.                                       B. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

C. Giá trị cá biệt của hàng hóa.                           D. Giá trị xã hội của hàng hóa.

Câu 3: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa là

A. năng xuất lao động tăng lên.                          B. tổ chức độc quyền phát triển.

C. lạm phát xuất hiện.                                          D. phân hóa giàu nghèo gia tăng.

Câu 4: Yếu tố nào sau đây thể hiện tính chất của cạnh tranh?

A. Sự ganh đua.                                                     B. Sự giành giật.

C. Sự níu kéo.                                                        D. Sự tranh giành.

Câu 5: Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là

A. tính quyền lực bắt buộc chung.                      B. tính quy phạm phổ biến.          

C. tính chặt chẽ về mặt nội dung.                        D. tính chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 6: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của lực lượng nào dưới đây trong xã hội?

A. Lực lượng doanh nhân và trí thức thành đạt trong xã hội.                                                       

B. Toàn thể nhân dân lao động mà Nhà nước là đại diện.

C. Giai cấp công nhân cầm quyền mà Đảng cộng sản là đại diện.  

D. Giai cấp công nhân cầm quyền mà Nhà nước là đại diện.

Câu 7: Câu hỏi: “Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?” đề cập đến vấn đề nào dưới đây của pháp luật?

A. Vai trò của pháp luật.                                      B. Nội dung của pháp luật.

C. Hình thức thể hiện của pháp luật.                  D. Bản chất của pháp luật.

Câu 8: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây không mang tính bắt buộc đối với chủ thể thực hiện?

A. Sử dụng pháp luật.                                           B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.                                          D. Áp dụng pháp luật.

Câu 9: Năng lực trách nhiệm pháp lý của công dân không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

A. Tình trạng sức khỏe tâm lý.                            B. Độ tuổi.                    

C. Lỗi vi phạm của công dân.                             D. Năng lực nhận thức, điều khiển hành vi.

Câu 10: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là người đạt độ tuổi

A. từ đủ 14 tuổi trở lên.                                          B. từ đủ 16 tuổi trở lên.

C. từ đủ 18 tuổi trở lên.                                          D. đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 11: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp tết nguyên đán Quý Mão là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.                                         B. Áp dụng pháp luật.   

C. Tuân thủ pháp luật.                                         D. Sử dụng pháp luật.

Câu 12: Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây?

A. Kinh doanh hoạt động giải trí quá thời gian quy định.

B. Trông giữ xe nhưng làm mất xe của khách.

C. Nghỉ việc nhiều ngày không có lý do.         

D. Cố ý đánh người gây thương tích.

Câu 13: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào dưới đây sẽ vi phạm pháp luật dân sự ?

A. Từ chối cách ly y tế tập trung.                          B. Công khai lý lịch đại biểu Quốc hội.

C. Giao hàng không đúng thỏa thuận.                  D. Hút thuốc lá nơi công cộng.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng về trách nhiệm pháp lý của công dân?

     A. Mọi công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau

B. Mọi công dân vi phạm  quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.     

C. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.               

D. Bất kỳ công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 15: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ của công dân trước pháp luật?

A. Quyền của công dân không tách rời khỏi nghĩa vụ.                            

B. Mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân không giống nhau.       

C. Trong cùng một điều kiện, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau.         

D. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đến tuổi trưởng thành.

Câu 16: Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc lựa chọn, tìm kiếm việc làm là thể hiện nội dung nào về quyền bình đẳng trong lao động?

A. Thực hiện hợp đồng lao động.                       B. Thực hiện quyền lao động.

C. Thực hiện quyền tự do lao động.                   D. Thực hiện công bằng trong lao động.

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc nào dưới đây không áp dụng khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động?

A. Bình đẳng.              B. Tự nguyện.                C. Trực tiếp .           D. Ủy quyền.

Câu 18: Vợ chồng sử dụng thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của pháp luật là thể hiện nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Tình cảm.                B. Trách nhiệm.            C. Nhân thân.          D. Xã hội.

Câu 19: Quyền lao động của công dân trở thành quyền thực tế kể từ thời điểm nào?

A. Sau khi ký kết hợp đồng lao động.                B. Sau khi hủy ký kết hợp đồng lao động.         

C. Trước khi ký kết hợp đồng lao động.            D. Trước khi thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động.

Câu 20: Nhận thấy nhu cầu các loại hàng hóa phục vụ cho tết nguyên đán tăng cao nên một số cửa hàng kinh doanh đã đưa thêm nhiều loại hàng hóa không có tên trong danh mục đăng ký vào để bán. Hành vi này của doanh nghiệp đã vi phạm bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào dưới đây?

A. Kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.            B. Tự chủ trong kinh doanh.   

C. Mở rộng quy mô kinh doanh.                             D. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.

Câu 21: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Cha, mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập phát triển.         

B. Cha, mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.

C. Cha, mẹ không được phân biệt đối xử với các con.         

D. Cha, mẹ có quyền quyết định chọn ngành học cho con khi tốt nghiệp THPT.

Câu 22: Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số vào học ở các trường Dự bị đại học, các trường Đại học là thể hiện quyền bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tự do tín ngưỡng.                                            B. Tự do phát triển.

C. Kinh tế, chính trị.                                             D. Văn hóa, giáo dục.

Câu 23: Những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được pháp luật

A. bảo vệ.                      B. bảo hộ.                      C. thừa nhận.                      D. tôn trọng.

Câu 24: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện điều gì của quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A. Khái niệm.               B. Nội dung.                  C. Ý nghĩa.                         D. Chính sách.

Câu 25: Khi nào thì được tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp trong các tình huống dưới đây?

A. Khi nghi ngờ người nào đó đang chuẩn bị phạm tội.                    

B. Khi thấy ở trên người nào đó có dấu vết của tội phạm.    

C. Khi nghi ngờ người nào đó có mang theo hàng cấm.                   

D. Khi nghe kể lại hành vi của người nào đó.

Câu 26: Ai có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội?

A. Giám đốc công ty.                                            B. Thủ trưởng cơ quan đơn vị.

    C. Viện kiểm sát, Tòa án.                                     D. Công an.

Câu 27: Bịa đặt điều xấu, tung tin xấu nhằm hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền tự do cơ bản nào sau đây của công dân?

A. Tính mạng và sức khỏe của công dân.          B. Tinh thần của công dân.

    C.  Thể chất của công dân.                                   D. Nhân phẩm và danh dự của công dân.

Câu 28: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Tố cáo nghi phạm.                                           B. Bảo vệ nhân chứng.

    C. Giải cứu con tin.                                               D. Đầu độc nạn nhân.

Câu 29: Công dân không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Công khai lý lịch ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

B. Phát tán thông tin mật của cá nhân.

    C. Ngụy tạo bằng chứng tố cáo người khác.

    D. Tiết lộ bí mật đời tư của người khác.

Câu 30: Theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng chưa thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của công dân trong trường hợp nào dưới đây?

A. Giam, giữ đối tượng bị truy nã.                     B. Công khai danh tính người bị hại tại Tòa.

    C.  Bắt người phạm tội quả tang.                        D. Hành hung nhân chứng vụ án.

Câu 31: Sau khi tốt nghiệp đại học anh T được phân công công tác tại xã X. Tại đây anh và chị M đã quen biết, yêu nhau và xác định tiến tới hôn nhân. Còn 2 ngày nữa là chị M tròn 18 tuổi nên anh chị đã đến Ủy ban nhân dân xã X để đăng ký kết hôn. Cán bộ tư pháp xã X đã giải thích rằng, mọi công dân Việt Nam khi đăng ký kết hôn phải từ đủ 18 tuổi trở lên đối nữ và từ đủ 20 tuổi trở lên đối với nam. Sau đó cán bộ tư pháp đã không làm thủ tục đăng ký kết hôn cho anh T và chị M. Hành vi của cán bộ tư pháp xã X đã sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính quy phạm phổ biến.                                B. Tính quyền lực bắt buộc chung.        

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.             D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 32: Ông V là bảo vệ của trường THPT Z, buổi trưa sau khi học sinh tan học, lại không có người ra vào trường học, ông V đã tranh thủ chạy sang quán cơm bình dân bên kia đường để ăn trưa. Lợi dụng sơ hở đó kẻ gian đã đột nhập và lấy đi một số tài sản của nhà trường. Trong trường hợp này ông V phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Kỉ luật và dân sự.                                             B. Hành chính và dân sự.

C. Kỷ luật  và hình sự.                                          D. Hành chính và lao động.

Câu 33: Chị O là y tá trong bệnh viện U, đến giờ phát thuốc thì bệnh nhân F không có mặt để nhận nên chị đành phải giữ phần thuốc đó và cất vào tủ thuốc của khoa. Cuối giờ làm thì bệnh nhân F mới đến xin nhận thuốc của mình. Vì vội về đón con nên chị O đã phát nhầm thuốc cho F dẫn đến F sau khi sử dụng đã sốc phản vệ và tử vong. Chị O đã vi phạm pháp luật với lỗi như thế nào?

A. Vi phạm pháp luật hình sự/ vô ý do cẩu thả.  B. Vi phạm pháp luật hình sự/ vô ý do chủ quan.

C. Vi phạm pháp luật hình sự/cố ý gián tiếp.       D. Vi phạm pháp luật hình sự/ cố ý trực tiếp.

Câu 34: Do kinh doanh dịch vụ tài chính thua lỗ, anh L đã vay của anh Q số tiền 300 triệu đồng. Quá hạn trả nợ nhưng anh L vẫn không có khả năng thực hiện hoàn trả số tiền vay nên anh L liên tục bị anh Q đe dọa. Để có tiền trả nợ anh L bàn với em rể mình là anh E lừa bán chị Y ra nước ngoài. Theo đúng thỏa thuận với anh L, anh E lập kế hoạch cùng với chị Y đi du lịch. Đến 1 thị trấn gần biên giới, do điện thoại của mình hết pin, anh E mượn điện thoại của chị Y để sử dụng. Trong lúc nghe điện thoại anh E trao đổi với anh L, chị Y đã phát hiện âm mưu của 2 anh em nên tìm cách bỏ trốn nhưng bị anh E khống chế và đạp vỡ điện thoại của chị. Nhờ có anh X là người đi đường giúp đỡ bằng cách cố tạo ra sự hỗn loạn nên chị Y chạy thoát và tố cáo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?

A. Anh E và anh L.                                               B. Anh E và anh Q.

C. Anh E và anh X.                                               D. Anh L và anh Q.

Câu 35: Anh X làm ở phòng đăng ký phương tiện giao thông, sau khi làm giả giấy tờ chiếc xe máy SH không rõ nguồn gốc hộ ông H với giá 5 triệu đồng, anh X vui mừng gọi điện rủ anh Y và anh Z cùng là công nhân đang tăng ca đi ăn nhậu. Sau khi cùng nhau uống hết hơn 1 lít rượu thì anh Y, 

anh Z lên xe ô tô do anh X lái để về. Đi được 1 đoạn anh X kêu mệt nên anh Y lên lái thay. Trên đường về do không chủ tốc độ nên xe của anh X đã đâm vào xe máy của anh T đang đỗ dưới lòng đường làm xe máy hư hỏng nặng. Trong trường hợp này những ai đã vi phạm hành chính và vi phạm kỷ luật ? 

A. Anh T, ông H.       B. Anh Y, anh Z.             C. Anh X, anh Y.                D. Anh T, anh X.

Câu 36: Giám đốc công ty S là anh Y sử dụng 200 triệu đồng của cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lý của mình là chị V phát hiện, anh Y đã ký quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hàng hóa chất độc hại mặc dù chị V không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào dưới đây?

A. Đảm bảo an toàn sản xuất trong môi trường hóa chất độc hại.   

B. Sử dụng lao động nữ trong môi trường hóa chất độc hại.

    C. Giao kết hợp đồng lao động.                          

    D. Thực hiện quyền tự do lao động.

Câu 37: Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, L xin mở cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược nhưng bị cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối. Theo em, trong các lý do dướí đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là phù hợp pháp luật?

A. L mới tốt nghiệp đại học.                          B. L chưa có kinh nghiệm kinh doanh.

    C. L chưa nộp thuế.                                        D. L chưa có chứng chỉ hành nghề thuốc tân dược.

Câu 38: Trong thời gian chờ giải quyết li hôn của tòa án, bà L nhận được tin nhắn về việc chồng bà là ông M đang tổ chức đám cưới với cô O tại nhà hàng I. Vốn đã nghi ngờ từ trước, bà L đã cùng người yêu của con trai mình là V đến nhà hàng thì bắt gặp ông M đang tổ chức tiệc cưới vui vẻ với sự chứng kiến của bạn bè ông M. Chứng kiến cảnh đó, bà L cùng V lao vào chửi bới, sỉ nhục ông M và cô O thậm tệ. Trong trường hợp này những ai vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Bà L, ông M và cô O.                                      B. Bà L, ông M và V.

    C. Cô O và V.                                                     D. Bà L và ông M.

Câu 39: Ông T là giám đốc công ty X nên đã tự bổ nhiệm cháu trai mình là anh H lên chức trưởng phòng kế toán. Biết chuyện anh Q ép giám đốc T phải thăng chức cho mình nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Vô tình chị M nghe được cuộc trao đổi giữa anh Q và giám đốc T nên đã lén ghi âm để tống tiền anh Q và giám đốc T. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giám đốc T và chị M.                                     B. Anh H và anh Q.

    C. Giám đốc T và anh Q.                                      D. Giám đốc T và anh H.

Câu 40: Nghi ngờ nhà bà X có chứa tội phạm đang lẫn trốn, ông N đã báo cho anh V công an viên xã. Anh V lập tức đến nhà bà X để tìm bắt tội phạm. Cháu nội bà X là K (6 tuổi) thấy vậy hoảng sợ, bỏ chạy sang nhà ông G. Vốn có mâu thuẫn với ông N nên ông G đã giấu cháu bé vào nhà kho của mình và tung tin đồn ông N đã bắt cóc cháu bé. Sau một ngày tìm kiếm không thấy cháu nội lại nhận được thông tin là ông N bắt cóc cháu bé, bà X tức giận xông vào nhà ông N chửi bới, đập pháp đồ đạc. Trong trường hợp này những ai vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông N.                   B. Bà X.                           C. Ông G                           D. Anh V.

-----------HẾT----------

 

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

A

A

B

C

D

D

A

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

B

C

B

D

D

A

C

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

C

A

A

B

A

C

C

D

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

D

D

C

C

B

A

A

A

C

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn GDCD 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT chuyên Lam Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

ADMICRO
ZUNIA9
OFF