RANDOM
AMBIENT

Bộ 4 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Võ Trường Toản

26/10/2020 822.12 KB 12 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/257880158359_20201026_184820.pdf?r=4486
ANYMIND
Video-Banner

Mời các em học sinh cùng tham khảo Bộ 4 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Võ Trường Toản. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và có quá trình ôn tập thật hiệu quả để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

 

 

TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1:

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Dãy gồm các muối tan được trong nước là

A. BaCO3; Na2CO3.

B. CaCO3; BaCO3.

C. Na2CO3; Mg(HCO3)2.

D. CaCO3 ;Mg(HCO3)2.

Câu 2: Khi đốt cháy axetilen thì tỉ lệ số mol giữa H2O và CO2 sinh ra là

A. 2 : 1

B. 1 : 1

C. 1 : 2

D. 1 : 3

Câu 3: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2→ 5 %

B. 5 → 8%

C. 8 → 11%

D. 11 → 14%

Câu 4: Dãy gồm các muối đều phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. NaHCO3;Mg(HCO3)2.

B. CaCO3; BaCO3.

C. Na2CO3; K2CO3.

D. Mg(HCO3)2; Na2CO3

Câu 5: Chất không làm mất màu dung dịch brom là

A. CH2 = CH2

B. CH - CH

C. CH3 – CH3

D. CH2 = CH – CH = CH2

Câu 6: Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là

A. phân tử có vòng 6 cạnh.

B. phân tử có ba liên kết đôi.

C. phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

D. phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Câu 7: Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên và dầu mỏ là

A. benzen.

B. axetilen.

C. etilen.

D. metan.

Câu 8: Rượu etylic phản ứng được với natri vì

A. trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nhóm – OH.

C. trong phân tử có nguyên tử oxi và nguyên tử hiđro.

D. trong phân tử có nguyên tử oxi, hiđro và cacbon.

Câu 9: Axit axetic có tính axit vì trong phân tử có

A. hai nguyên tử oxi.

B. nhóm – OH.

C. nhóm – OH và nhóm = CO.

D. nhóm – OH kết hợp với nhóm = CO tạo thành nhóm – COOH.

Câu 10: Những hợp chất làm mất màu dung dịch brom là

A. benzen và etilen.

B. metan và etilen.

C. axetilen và benzen.

D. etilen và axetilen.

Câu 11: Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45 0 là

A. 9ml

B. 22,5ml

C. 45ml

D. 225ml

Câu 12: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì thể tích dung dịch brom trên có thể bị mất màu tối đa là

A. 50 ml

B. 100ml

C. 150 ml

D. 200 ml

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2:

Phần I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Khí metan và khí clo phản ứng được với nhau khi

A. có ánh sáng khuếch tán.

B. có bột Fe làm xúc tác.

C. đun nóng.

D. đặt trong bóng tối.

Câu 2: Số liên kết đơn có trong phân tử metan là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Dãy gồm các muối tan được trong nước là

A. BaCO3 ; NaHCO3; Mg(HCO3)2; Na2CO3

B. CaCO3; BaCO3 ;NaHCO3;MgCO3

C. Na2CO3; K2CO3; NaHCO3; Mg(HCO3)2

D. CaCO3; BaCO3 ;K2CO3;Mg(HCO3)2

Câu 4: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện nay được sắp xếp theo

A. chiều tăng dần của nguyên tử khối.

B. chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

C. chiều giảm dần của nguyên tử khối.

D. chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Câu 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm

A. 8 chu kỳ 7 nhóm

B. 7 chu kỳ 8 nhóm

C. 8 chu kỳ 8 nhóm

D. 7 chu kỳ 7 nhóm

Câu 6: Hóa chất dùng để điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm là

A. đất đèn (canxi cacbua).

B. đá vôi.

C. axit clohiđric.

D. bột than.

Câu 7: Trong phân tử hợp chất C3H8 tổng số liên kết đơn là

A. 10

B. 13

C. 16

D. 19

Câu 8: Dãy chất gồm toàn hiđrocacbon là

A. C6H6; CH3Cl; CH3Br; C5H12

B. C4H8; CCl4; C2H6; C2H2

C. C2H2; C4H8; C5H10; CH4

D. CH3Cl; CCl4; C2H6O; C3H4

Câu 9: Phản ứng đặc trưng cho liên kết đôi là

A. phản ứng thế.

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng phân hủy.

D. phản ứng trao đổi.

Câu 10: Chất hữu cơ X khi cháy thì có hệ số: X + 3O 2 → 2CO2 + 2H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H4

B. CH4

C. C2H2

D. C6H6

Câu 11: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì thể tích dung dịch brom trên có thể bị mất màu tối đa là

A. 50 ml

B. 100ml

C. 150 ml

D. 200 ml

Câu 12: Để nói một chất là vô cơ hay hữu cơ người ta dựa vào

A. trạng thái (rắn, lỏng, khí).

B. màu sắc.

C. độ tan trong nước.

D. thành phần phân tử.

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau : C2H6 + Cl2 A + HCl. Công thức phân tử của A là

A. C2H3Cl3

B. C2HCl5

C. C2H5Cl

D. C2H4Cl2

Câu 14: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C2H6O là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 15: Công thức cấu tạo của axetilen là

A. CH2 = CH2

B. CH2 –C ≡ CH2

C. CH ≡ CH

D. CH2 = CH –CH3

Câu 16: Chất nào có hàm lượng cacbon cao nhất trong phân tử là

A. C2H6

B. C2H2

C. C3H8

D. CH4

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3:

A. Phần trắc nghiệm  (3 điểm)

khoanh tròn vào các chữ cái a, b, c, d trước đáp án đúng

Câu 1: Những hiđrôcácbon nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn:

A. Êtylen                             

B. Benzen                     

C. Mêtan                          

D. Axêtylen

Câu 2: Một hiđrôcacbon thành phần chứa 75% Cac bon. Hy đrôcacbon có CTHH là:

A. C2H2                                                  

B. C2H4                           

C. C3H6                               

D. CH4

Câu 3: Giấm ăn là dung dịch A xit a xê tic có nồng độ:

A.  2—5 %                           

B. 10—20%               

C.  20—30%                    

D. Một kết quả khác

Câu 4: Thể tích rượu êty líc nguyên chất có trong 500ml rượu 20độ là:

A. 100ml                            

B. 150ml                      

C. 200ml                          

D. 250ml

Câu 5: Những hidrocacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn ,vừa có liên kết ba

A. Etylen                          

B. Benzen                 

C. Mêtan                       

D. Axetylen  

Câu 6:  Rượu êtylic phản ứng được với Natri vì:

A. Trong phân tử có nguyên tử H và O                        

B. Trong phân tử có nguyên tử C , H và O

C. Trong phân tử có nhóm –OH                                    

D. Trong phân tử có nguyên tử ôxi

Câu 7: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Dầu ăn là este của glixêrol                                           

B. Dầu ăn là este của glixêrol và axít béo

C. Dầu ăn là este của a xit axêtic với glixêrol       

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixêrol và các axit béo     

Câu 8: Có 2 bình đựng khí khác nhau là CH4 và CO2 . Để phân biệt các chất ta có thể dùng :

A. Một kim loại               

B. Dung dịch Ca(OH)2                   

C. Nước Brôm          

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Tính chất nào sau đây không phải là của khí Clo:

A. Tan hoàn toàn trong nước                                                  

B. Có màu vàng lục

C. Có tính tẩy trắng khi ẩm                                         

D. Có mùi hắc , rất độc

Câu 10: Những dãy chất nào sau đây đều là Hiđrocacbon :

A. FeCl2 , C2H6O , CH4 , NaHCO3                                                 

B. C6H5ONa , CH4O , HNO3 , C6H6         

C. CH4 , C2H4 , C2H2  , C6H6                                                             

D. CH3NO2 , CH3Br   , NaOH

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 4:

I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:  (15 phút)

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1:  Những hiđrôcácbon nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn:

A. Êtylen.                

B. Benzen.                     

C. Mêtan.                  

D. Axêtylen.

Câu 2: Một hiđrôcacbon thành phần chứa 75% Cac bon, Hy đrôcacbon có công thức hóa học:

A. C2H2                              

B. C2H4                           

C. C3H6                            

D.  CH4

Câu 3: Giấm ăn là dung dịch A xit a xê tic có nồng độ:

A. 2-5 %           

B. 10-20%             

C. 20-30%               

D.  Một kết quả khác

Câu 4: Thể tích rượu êtylíc nguyên chất có trong 500ml rượu 20 độ là:

A. 100ml               

B. 150ml                    

C. 200ml                        

D.  250ml

Câu 5: Những hidrocacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết ba.

A. Etylen                 

B. Benzen                 

C. Mêtan                       

D.  Axetylen  

Câu 6: Rượu êtylic phản ứng được với Natri vì:

A. Trong phân tử có nguyên tử H và O.     

B. Trong phân tử có nguyên tử C, H và O.

C. Trong phân tử có nhóm –OH.                

D.  Trong phân tử có nguyên tử ôxi.

Câu 7: Dầu ăn là:

A. Este của glixêrol.                             

B. Este của glixêrol và axít béo

C.  Este của a xit axêtic với glixêrol  

D.  Hỗn hợp nhiều este của glixêrol và các axit béo     

Câu 8: Có 2 bình đựng khí khác nhau là CH4 và CO2. Để phân biệt các chất ta có thể dùng :

A. Một kim loại            

B. Dung dịch Ca(OH)2        

C. Nước Brôm       

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Tính chất nào sau đây không phải là của khí Clo:

A. Tan hoàn toàn trong nước                                

B. Có màu vàng lục

C. Có tính tẩy trắng khi ẩm                        

D. Có mùi hắc, rất độc

Câu 10: Những dãy chất nào sau đây đều là Hiđrocacbon :

A. FeCl2 , C2H6O , CH4 , NaHCO3                    

B. C6H5ONa , CH4O , HNO3 , C6H6  

C. CH4 , C2H4 , C2H2 , C6H6                                  

D. CH3NO2 , CH3Br   , NaOH

Câu 11: Chỉ dùng quỳ tím và kim loại  Na có thể phân biệt 3 dung dịch nào sau đây :

A. HCl , CH3COOH , C2H5OH.                        

B. CH3COOH  , C2H5OH , H2O.     

C. CH3COOH  , C2H5OH , C6H6                     

D. C2H5OH , H2O, NaOH.    

Câu 12: Trong các chất sau, chất nào có phản ứng tráng bạc:

A.  Xenlulôzơ.              

B. Glucôzơ.               

C.  Prôtêin.                    

D.  Tinh bột.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 4 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Võ Trường Toản. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 
 

 

YOMEDIA