RANDOM
AMBIENT

Bộ 3 đề kiểm tra 45 phút môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2020 Trường THCS Phạm Văn Hai

22/10/2020 911.72 KB 39 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201022/11845587541_20201022_202455.pdf?r=4796
ANYMIND
QUẢNG CÁO
Video-Banner

Bộ 3 đề kiểm tra 45 phút môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2020 Trường THCS Phạm Văn Hai được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây, nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Sử lớp 9 một cách hiệu quả , đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo!

 

TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN HAI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1:

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm nào?

A.1949.

B. 1957.

C. 1961.

D. 1967.

Câu 2. Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai là ở khu vực nào?

A. Châu Phi.

B. Mỹ la tinh.

C. Đông Nam Á.

D. Nam Á.

Câu 3. Nhân vật nào đã đọc tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1-10-1949, tại quảng trường Thiên An Môn?

A.Tôn Trung Sơn.

B. Tưởng Giới Thạch.

C. Đặng Tiểu Bình

D. Mao Trạch Đông.

Câu 4. Thành viên thứ sáu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là nước nào?

A. Bru-nây.

B. Xin-ga-po.

C. Căm-pu-chia.

D. Mi-an-ma.

Câu 5. Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì:

A. năm mà lần đầu tiên dịch bệnh E-bô-la bùng phát.

B. năm mà các nước châu Phi đạt được thành tựu quan trọng phát triển kinh tế.

C. năm 17 quốc gia châu Phi giành được độc lập.

D. năm các nước châu Phi thành lập liên minh châu Phi (AU).

Câu 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở châu Á đã thực hiện thắng lợi cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp giúp tự túc lương thực cho dân số đông?

A.In-đô-nê-xi-a.

B. Ấn Độ.

C. Trung Quốc.

D. Nhật Bản.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2:

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn những đáp án đúng trong các câu sau. (Học sinh có thể lựa chọn nhiều đáp án đúng trong một câu).

1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ vào năm:

A. Năm 1947

B. Năm 1961

C. Năm 1957

D. Năm 1949

2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở:

A. Châu Mỹ La-tinh

B. Đông Nam Á

C. Châu Phi

D. Lục địa Á - Âu

3. Ngày 01/01/1959 trên thế giới đã diễn ra sự kiện nào sau đây mà em đã được học?

A. Cách mạng Trung Quốc thành công.

B. Cách mạng Cu-ba thắng lợi.

C. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ.

D. Cu-ba tuyên bố tiến thẳng lên CNXH.

Câu 2Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp với phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cột A

 

Cột B

1. Châu Á

 

a. “Lục địa bùng cháy”

2. Châu Phi

 

b. “Lục địa thức tỉnh”

3. Châu Mỹ La-tinh

 

c. “Lục địa mới nỗi dậy”

B. TỰ LUẬN 

Câu 1. Thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 đến nay? Em có quan điểm như thế nào về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là với các nước láng giềng trong giai đoạn hiện nay?

Câu 2. Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Trong thời gian vừa qua, tổ chức ASEAN đã làm gì trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các nước thành viên?

Câu 3. Em hiểu gì về “Chiến lược toàn cầu” trong chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3:

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

C. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

D. Đến thập kỉ 60 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

Câu 2: Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai chú trọng vào:

A. Phát triển công nghiệp nhẹ.

B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống.

C. Phát triển kinh tế công- nông- thương nghiệp.

D. Phát triển công nghiệp nặng.

Câu 3: Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu cơ bản gì?

A. Thể cân bằng về sức mạnh kinh tế so với Mĩ và các nước phương Tây.

B. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh lực lượng hạt nhân nói riêng.

C. Thể cân bằng về sức mạnh quốc phòng so với Mĩ và các nước phương Tây.

D. Cả 3 cầu trên là đúng.

Câu 4: Trong tiến trình chiến tranh thế giới thứ hai Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì?

A. Xâm lược các nước này.

B. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chế độ tư bản.

C. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.

D. Giúp các nước này đánh bại thể lực phát xít.

Câu 5: Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân?

A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động

B. Cải cách ruộng đất.

C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư bản nước ngoài.

D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

Câu 6: Lý do nào chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế?

A. Cải thiện một bước đời sống nhân dân.

B. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

C. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành hệ thống XHCN từ năm 1949.

Câu 7: Công cuộc xây dựng CNXII của các nước Đ.Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm đó là:

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.

D. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.

Câu 8: Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

C. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 9: Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ ở các nước nào?

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

C. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

B. In-đô-nê-xi-a, Xingapo, Thái Lan.

D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 10: Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì?

A. Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa.

C. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.

Câu 11: Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là:

A. Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946 – 1949) và nhiệt tình của nhân dân.

B. Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

D. Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu.

Câu 12: Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va tang tính chất:

A. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu.

B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.

D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Câu 13: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "năm châu Phi”, vì sao?

A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 14: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiều củ. .

B. Chế độ phân biệt chủng tộc.

C. Chủ nghĩa thực dân kiêu mới.

D. Chế độ thực dân.

Câu 15: Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở châu, khu vực nào?

A. Châu Phi, Bắc Phi.

B. Mĩ La-tinh, Cu ba.

C. Châu Á, Đông Nam Á.

D. Cả 3 phương án trên.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 đề kiểm tra 45 phút môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2020 Trường THCS Phạm Văn Hai. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 
 

 

YOMEDIA