RANDOM
AMBIENT

Bộ 2 đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường THCS Long Biên

16/10/2020 732.28 KB 43 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201016/767176275300_20201016_094902.pdf?r=923
ANYMIND
Video-Banner

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Bộ 2 đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường THCS Long Biên. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận hoàn thành trong 45 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi HK1 sắp tới.

 

 

TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN LỊCH SỬ 7

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhà Trần thi hành chính sách gì trong quân đội?

A. Cấm binh

B. Ngụ binh ư nông

C. Bãi bỏ quân triều đình

D. Chia quân đội thành 3 loại quân

Câu 2: Chính sách đặt chuông ở điện Long Trì để dân ai gì oan ức thì đánh chuông được sử dụng từ triều đại nào?

A. Hồ

B. Lý   

C.

D. Trần

Câu 3: Nhà Lý thi hành chính sách gì trong quân đội?

A. Chia quân đội thành 3 loại quân

B. Cấm binh

C. Ngụ binh ư nông

D. Bãi bỏ quân triều đình

Câu 4: Điểm mới trong luật pháp thời Trần là:

A. Bảo vệ người phụ nữa và trẻ nhỏ

B. Xác định bảo vệ quyền tư hữu, mua bán ruộng đất

C. Đề cao vai trò của người phụ nữ

D. Cho phép mua bán ruộng đất công

Câu 5: Tên gọi Thăng Long của Hà Nội được sử dụng từ triều đại nào?

A. Đinh

B. Trần                   

C. Lý                      

D.

Câu 6: Để khuyến khích việc sản xuất, nhà Trần đã đặt chức quan:

A. Thái y viện

B. Khuyến nông sứ

C. Đồn điền sứ

D. Hà đê sứ

Câu 7: Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vào thời gian nào?

A. 1010   

B. 1012

C. 1100                   

D. 1011                   

Câu 8: Bộ luật thành văn của nước ta dưới thời nhà Lý có tên là:

A. thẩm hình viện

B. luật Hình thư

C. luật Hồng Đức

D. Đại Việt sử kí

Câu 9: Một trong số các biện pháp khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của nhà Lý là:

A. ban hành lệnh cấm giết trâu, bò

B. khuyến khích lập điền trang

C. lấy đất nông nghiệp xây dựng chùa

D. khuyến khích bỏ ruộng hoang

Câu 10: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

A. Thái thượng hoàng

B. Nhiếp chính vương

C. Lập Thái tử sớm

D. Nhiều Hoàng hậu

Câu 11: Nhà Lý đã ban hành bộ Hình thư vào thời gian nào?

A. 1043

B. 1041

C. 1040

D. 1042

Câu 12: Nhà Lý đổi tên nước Đại Việt vào thời gian nào?

A. 1055

B. 1056

C. 1057

D. 1054

Câu 13: Nhà Trần đặt cơ quan nào chuyên xét xử việc kiện cáo?

A. Tôn nhân phủ

B. Thái y viện

C. Thẩm hình viện

D. Hà đê sứ

Câu 14: Quân đội thời Lý được chia làm hai bộ phận, gồm:

A. Cấm quân và quân sĩ

B. Quân bộ và quân thủy

C. Cấm quân và quân biên giới

D. Cấm quân và quân địa phương

Câu 15: Thời nhà Trần, cả nước được chia thành:

A. 12 lộ

B. 14 lộ

C. 20 lộ

D. 24 lộ

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm (5điểm)

Câu 1: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

A. Thái thượng hoàng

B. Lập Thái tử sớm

C. Nhiều Hoàng hậu

D. Nhiếp chính vương

Câu 2: Một trong số các biện pháp khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của nhà Lý là:

A. lấy đất nông nghiệp xây dựng chùa

B. khuyến khích bỏ ruộng hoang

C. ban hành lệnh cấm giết trâu, bò

D. khuyến khích lập điền trang

Câu 3: Quân đội nhà Trần tuyển dụng theo chủ trương:

A. quân lính cốt đông không cốt tinh.

B. quân lính cốt tinh không cốt đông

C. ngụ binh ư nông

D. tuyển 1000 quân 1 năm

Câu 4: Nhà Trần đặt cơ quan nào chuyên xét xử việc kiện cáo?

A. Hà đê sứ

B. Tôn nhân phủ

C. Thẩm hình viện

D. Thái y viện

Câu 5: Nhà Trần thi hành chính sách gì trong quân đội?

A. Cấm binh

B. Ngụ binh ư nông

C. Bãi bỏ quân triều đình

D. Chia quân đội thành 3 loại quân

Câu 6: Dưới thời nhà Trần, nước ta sử dụng bộ luật nào?

A. Luật Hình Thư

B. Luật Hồng Đức

C. Đại Việt sử kí toàn thư

D. Quốc triều hình luật.

Câu 7: Thời Trần cơ quan nào có nhiệm vụ ghi chép lại những sự kiện chính của cả nước?

A. Hà đê sứ

B. Tôn nhân phủ

C. Quốc sử viện

D. Thái y viện

Câu 8: Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vào thời gian nào?

A. 1011                   

B. 1012

C. 1100                   

D. 1010                     

Câu 9: Chính sách đặt chuông ở điện Long Trì để dân ai gì oan ức thì đánh chuông được sử dụng từ triều đại nào?

A. Trần

B. Lý   

C.

D. Hồ

Câu 10: Theo sử cũ, luật pháp thời nhà Lý quy định chặt chẽ việc gì?

A. Bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

B. Bảo vệ cung điện, xem nhẹ việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

C. Bảo vệ nhà vua và cung điện, xem nhẹ việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

D. Bảo vệ nhà vua, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc giết gà, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Câu 11: Điểm mới trong luật pháp thời Trần là:

A. Xác định bảo vệ quyền tư hữu, mua bán ruộng đất

B. Bảo vệ người phụ nữa và trẻ nhỏ

C. Cho phép mua bán ruộng đất công

D. Đề cao vai trò của người phụ nữ

Câu 12: Tên gọi Thăng Long của Hà Nội được sử dụng từ triều đại nào?

A.

B. Lý                      

C. Đinh

D. Trần                   

Câu 13: Nhà Lý đổi tên nước Đại Việt vào thời gian nào?

A. 1055

B. 1056

C. 1057

D. 1054

Câu 14: Nhà Lý đã ban hành bộ Hình thư vào thời gian nào?

A. 1040

B. 1042

C. 1043

D. 1041

Câu 15: Bộ luật thành văn của nước ta dưới thời nhà Lý có tên là:

A. luật Hình thư

B. thẩm hình viện

C. luật Hồng Đức

D. Đại Việt sử kí

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 2 đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường THCS Long Biên. Để xem toàn bộ nội dung đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng bộ đề cương này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 7 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 
 

 

YOMEDIA