RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 9 Chương 1 Bài 10 Ôn tập chương Căn bậc hai, căn bậc ba

Banner-Video

Cùng nhau củng cố kiến thức ôn tập chương I thông qua các bài tập sau

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

  • A. \(25\sqrt{3}\)
  • B. \(-25\sqrt{3}\)
  • C. 0
  • D. \(28\sqrt{3}\)
  • A. \(4\sqrt{5}\)
  • B. \(-4\sqrt{5}\)
  • C. \(8\)
  • D. \(-8\)
 •  

   
   
  • A. \(2\)
  • B. \(2\sqrt{3}\)
  • C. \(\sqrt{2\sqrt{3}}\)
  • D. \(4\)
  • A. \(x=2\)
  • B. \(x=1\)
  • C. \(x=0\)
  • D. Không tồn tại x
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. căn bậc hai của 121 là 11
  • B. căn bậc hai của 144 là 12
  • C. \(\sqrt{169}=\pm13\)
  • D. căn bậc hai của 225 là 15 và -15
  • A. x=-4
  • B. x=4
  • C. \(x=\pm4\)
  • D. pt vô nghiệm
YOMEDIA