ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Cho \(B=\left ( 1-\frac{4}{\sqrt{x}+1}+\frac{1}{x-1} \right ):\frac{x-2\sqrt{x}}{x-1}\) với \(x>0;x\neq 1;x\neq 4\)

  Giá trị của x để \(B=2\) là:

  • A. 
   \(x=2\)
  • B. 
   \(x=1\)
  • C. 
   \(x=0\)
  • D. 
   Không tồn tại x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   

  \(B=\left ( 1-\frac{4}{\sqrt{x}+1}+\frac{1}{x-1} \right ):\frac{x-2\sqrt{x}}{x-1}\)

  \(=\frac{x-1-4(\sqrt{x}-1)+1}{x-1}.\frac{x-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}\)

  \(=\frac{x-4\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}\)\(=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}\)

  Để \(B=2\Leftrightarrow 2=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}\)

  \(\Leftrightarrow \sqrt{x}=-2\) (vô lý)

  Vậy không có x thỏa bài toán

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2475

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT