ADMICRO
07AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 9 Bài 6 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Bài 6 về Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. \(2+\sqrt{3}\)
  • B. \(3+\sqrt{5}\)
  • C. \(3+\sqrt{3}\)
  • D. \(2+\sqrt{5}\)
  • A. \(\sqrt{3}+\sqrt{2}\)
  • B. \(\sqrt{3}+2\)
  • C. \(\sqrt{3}-2\)
  • D. \(\sqrt{3}-\sqrt{2}\)
 •  
   
  • A. \(5(5+a)^4\sqrt{5+a}\)
  • B. \(5(5+a)^2\sqrt{5+a}\)
  • C. \(25(5+a)^4\sqrt{5+a}\)
  • D. \(25(5+a)^2\sqrt{5+a}\)
  • A. \(49+20\sqrt{6}\)
  • B. \(49-20\sqrt{6}\)
  • C. \(48-20\sqrt{6}\)
  • D. \(48+20\sqrt{6}\)
 • MGID
  • A. \(\sqrt{6}\)
  • B. \(2\sqrt{6}\)
  • C. \(4\)
  • D. \(4\sqrt{6}\)
 • Câu 6:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(0,1\sqrt {40000}  = 20\)
  • B. \( - 0,005\sqrt {62500}  =  - 1,25\)
  • C. \( - \frac{3}{{11}}\sqrt {11.99{m^2}}  =  - 9|m|\)
  • D. A, B, C đều đúng
 • RANDOM
 • Câu 7:

  Rút gọn \(M = \frac{1}{2}\sqrt 5  - 3\sqrt {20}  + \frac{1}{3}\sqrt {45} \)

  • A. \(M =  - 4\sqrt 5 \)
  • B. \(M =  - \frac{9}{2}\sqrt 5 \)
  • C. \(M = \frac{3}{2}\sqrt 5 \)
  • D. \(M = \frac{13}{6}\sqrt 5 \)
 • Câu 8:

  Rút gọn \(N = \frac{3}{5}\sqrt {12}  + \frac{4}{3}\sqrt {27}  - \frac{4}{{15}}\sqrt {300} \)

   

  • A. \(N = \frac{{38}}{{15}}\sqrt 3 \)
  • B. \(N =  - \frac{{19}}{{15}}\sqrt 5 \)
  • C. \(N =  - \frac{{19}}{{15}}\sqrt 3 \)
  • D. -\(N = \frac{{38}}{{15}}\sqrt 3 \)
 • Câu 9:

  Rút gọn \(P = 3\sqrt {8x}  - 5\sqrt {48{\rm{x}}}  + 9\sqrt {18{\rm{x}}}  + 5\sqrt {12{\rm{x}}} \)

  • A. \(P = 43\sqrt {6{\rm{x}}} \)
  • B. \(P = 23\sqrt {{\rm{5x}}} \)
  • C. \(P = 33\sqrt {2{\rm{x}}}  - 10\sqrt {3{\rm{x}}} \)
  • D. A, B, C đều sai
 • Câu 10:

  Gỉai phương trình \(\sqrt {\frac{{3{\rm{x}} - 2}}{{2{\rm{x}} - 1}}}  = 1\)

  • A. Phương trình có nghiệm là x = 0
  • B. Phương trình có nghiệm là x = 1
  • C. Phương trình có nghiệm là x = -3
  • D. Phương trình vô nghiệm 
MGID