RANDOM
15YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 7 Tứ giác nội tiếp

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Hình học 9 Bài 7 về Tứ giác nội tiếp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Tứ giác nội tiếp là tứ giác có bốn đỉnh cùng nằm trên một đường tròn.
  • B. Nếu một tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
  • C. Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800.
  • D. Một tứ giác bất kì luôn nội tiếp được đường tròn.
  • A. 9cm
  • B. 10cm
  • C. 11cm
  • D. 12cm
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. \(AO\perp EF\)
  • B. HE là tia phân giác của \(\widehat{BHC}\)
  • C. \(AB.AC=AO^2\)
  • D. Tứ giác BHOC nội tiếp.
  • A. 5cm
  • B. 4cm
  • C. 3cm
  • D. 2cm
 •  
   
  • A. 1100
  • B. 900
  • C. 1080
  • D. 1000
YOMEDIA