RANDOM
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R), đường cao AH. Biết rằng AB=12cm, AC=20cm, AH=10m. Độ dài bán kính của đường tròn là:

   

  • A. 
   9cm
  • B. 
   10cm
  • C. 
   11cm
  • D. 
   12cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vẽ đường kính AD của đường tròn thì AD=2R.

  Khi đó góc ACD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên \(\widehat{ACD}=90^0\)

  Xét hai tam giác vuông AHB và ACD có \(\widehat{ABH}=\widehat{ADC}\) (góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

  nên \(\bigtriangleup AHB \sim \bigtriangleup ACD\Rightarrow \frac{AB}{AD}=\frac{AH}{AC}\Rightarrow AB.AC=AH.2R\)

  Theo đề bài ra suy ra \(R=\frac{AB.AC}{2.AH}=\frac{12.20}{2.10}=12 cm\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3212

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA