RANDOM
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sai trong các phát biểu dưới đây:

  • A. 
   Tứ giác nội tiếp là tứ giác có bốn đỉnh cùng nằm trên một đường tròn.
  • B. 
   Nếu một tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
  • C. 
   Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800.
  • D. 
   Một tứ giác bất kì luôn nội tiếp được đường tròn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A đúng theo định nghĩa

  B đúng (định lí)

  C đúng (định lí đảo)

  D sai vì tứ giác dưới đây không nội tiếp được đường tròn, ta thấy bốn điểm A,B,C,D không cùng nằm trên một đường tròn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3211

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA