RANDOM
14YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 4 Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Hình học 9 Bài 4 về Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn
  • B. Trong một đường tròn, số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
  • C. Nếu góc BAx có số đo bằng nửa số đo của cung BA nằm ngoài góc đó thì Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn chứa cung AB.
  • D. Với MAB là cát tuyến và T là một điểm trên đường tròn, từ hệ thức MT2=MA.MB ta suy ra MT là tiếp tuyến của đường tròn đó.
  • A. 32cm
  • B. 20cm
  • C. 28cm
  • D. 35cm
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. \(8\sqrt{3} cm\)
  • B. \(10 cm\)
  • C. \(8\sqrt{2} cm\)
  • D. \(8 cm\)
  • A. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung luôn nhỏ hơn 900.
  • B. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp luôn bằng nhau.
  • C. Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn cung đó.
  • D. Góc tạo bởi hai dây cung của một đường tròn luôn luôn bé hơn 900.
 •  
   
  • A. \(\bigtriangleup ABC\) đều
  • B. \(AO\perp BC\)
  • C. \(HO=\frac{R}{2}\)
  • D. \(BC=R\sqrt{2}\)
YOMEDIA