RANDOM
15YOMEDIA

Hỏi đáp về Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Hình học 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 4 Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.em.

QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

Video-Banner
 • Ko biet

  Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 3 cm AC bằng 4 cm đường tròn tâm O đường kính AC cắt  cắt BC tại D          .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mk vs ạ
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Từ điểm a nằm ngoài đường tròn o kẻ tiếp tuyến ab ac và cát tuyến ade. Dây cung en song song bc . I là giao điểm dn và bc. CMR IB=IC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, dây AC, tiếp tuyến Ax. Phân giác của \widehat{CAx} cắt BC ở D, cắt nửa đường tròn ở E. Gọi H là giao điểm của AC với BE. Chứng minh:

  a) OE\perp AC

  b) E trung điểm của AD

  c) DH\perp AB

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O), dây MN và tiếp tuyến Mx. Trên Mx lấy điểm T sao cho MT=MN. Tia TN cắt đường tròn (O) ở S. Chứng minh:

  a) SM = ST

  b) TM2 - TN.TS

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến Am , An với đường trò ( M, N là các tiếp điểm ) . Đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn ( O) tại 2 điểm phân biệt B,C ( O không thuộc (d) , B nằm giữa A và C ) . Gọi H là trung điểm của BC

  a) CM : O, H, M, A, N cùng nằm trên một đường tròn

  b) HA là tia phân giác MHN

  c) Lấy điểm E trên MN sao cho BE // AM . Cm : HE//CM

  Giúp tớ với , cảm ơn ạ .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) ngoại tiếp đường tròn \(\left(O;r\right)\) , đặt \(BC=a\) .

  Chứng minh rằng : \(\dfrac{r}{a}\le\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M. Vẽ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn. Goin H là hình chiếu của C trên AB.

  a) chứng minh rằng tia AC là tia phân giác của góc MCH

  b) giả sử MA=a; MC=2a. Tính AB và CH theo a

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hai đường tròn (O)và (O') cắt nhau ại 2 điểm A và B. Tiếp tuyến kẻ từ A của đường tròn (O') cắt đường tròm (O) tại C và của đường tròn (O) cắt đường tròn (O')tại Đ. Chứng minhgóc CBA bằng góc DBA

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn(O) ;phân giác AD .Vẽ đường tròn (O') đi qua A,D và tiếp xúc với (O) .Gọi M,N là giao của AB,AC với (O')

  Chứng minh rằng:a)MN song song với BC

  b)BC là tiếp tuyến của (O').

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn (O;R), đường kính AB. Hai trung tuyến Ax, By trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là AB. Trên Ax lấy C, qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt By ở D.

  a) Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?

  b) CMR: Đường tròn ngoại tiếp tam giác COD tiếp xúc với đường kính AB tại O.

  c) CMR: AC.CB=R2.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 29 (SGK trang 79)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến kẻ từ A đối với đường tròn (O') cắt (O) tại C và đối với đường tròn (O) cắt (O') tại D. Chứng minh rằng \(\widehat{CBA}=\widehat{DBA}.\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 28 (SGK trang 79)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O') cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P. Tia PB cắt đường tròn (O') tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn (O).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 104)

  Cho tam giác ABC vuông ở A, AH và AM tương ứng là đường cao và đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác đó. Qua điểm A kẻ đường thẳng mn vuông góc với AM.

   

  Chứng minh : AB và AC tương ứng là tia phân giác của các góc tạo bởi AH và hai tiam Am, An của đường thẳng mn ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 104)

  Cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy ba điểm bất kì A, B, C trên đường tròn (O). Điểm E bất kì thuộc đoạn thẳng AB (và không trùng với A, B). Đường thẳng d đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng OA cắt đoạn thẳng AC tại điểm F. 

   

  Chứng minh \(\widehat{BCF}=\widehat{BEF}=180^0\)

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 27 (Sách bài tập - tập 2 - trang 104)

  Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Vẽ tia Bx sao cho tia BC nằm giữa hai tia Bx; BA và \(\widehat{CBx}=\widehat{BAC}\)

   

  Chứng minh rằng Bx là  tiếp tuyến của (O) ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 26 (Sách bài tập - tập 2 - trang 104)

  Ngồi trên một đỉnh núi cao 1km thì có thể nhìn thấy một địa điểm T trên mặt đất với khoảng cách tối đa là bao nhiêu ? Biết rằng bán kính Trái Đất gần bằng 6400km (h.3)

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 25 (Sách bài tập - tập 2 - trang 104)

  Từ một điểm M cố định ở bên ngoài đường tròn (O) ta kẻ một tiếp tuyến MT và một cát tuyến MAB của đường tròn đó.

   

   

  a) Chứng minh rằng ta luôn có \(MT^2=MA.MB\) và tích này không phụ thuộc vị trí của cát tuyến MAB

   

  b) Ở hình 2, khi cho MT = 20 cm, MB  = 50 cm, tính bán kính đường tròn ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 24 (Sách bài tập - tập 2 - trang 103)

  Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ cát tuyến CAD với hai đường tròn \(\left(C\in\left(O\right),D\in\left(O'\right)\right)\)

   

  a) Chứng minh rằng khi cát tuyến quay xung quanh điểm A thì \(\widehat{CBD}\) có số đo không đổi

   

  b) Từ C và D vẽ hai tiếp tuyến với đường tròn. Chứng minh rằng hai tiếp tuyến này hợp với nhau một góc có số đo không đổi khi cát tuyến CAD quay xung quanh điểm A

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm min A=\(x^2+xy+y^2-2x-3y+2014\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho a<0, b>0. CM \(\dfrac{1}{a}\ge\dfrac{2}{b}+\dfrac{8}{2a-b}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA