OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 42 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 42 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của đa thức \(P(x)=x^2-6+9\) tại x=3 và tại x=-3

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

- Thay x=3 vào biểu thức P(x), ta được:

\(P\left( x \right) = {x^2} - 6{\rm{x}} + 9 = {3^2} - 6.3 + 9 = 9 - 18 + 9 = 0\)

Vậy giá trị của biểu thức P(x) tại x=3 là 0

- Thay x=-3 vào biểu thức P(x), ta được

\(P\left( x \right) = {x^2} - 6{\rm{x}} + 9 = {\left( { - 3} \right)^2} - 6.\left( { - 3} \right) + 9 = 9 + 18 + 9 = 36\)

Vậy giá trị của biểu thức P(x) tại x=-3 là 36

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON