OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 41 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 41 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Học sinh tự viết

VD: \(5{x^3} - 1;5{{\rm{x}}^2} - 1;5{\rm{x}} - 1\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON