ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 8 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1

Tổng a - (-b + c - d) bằng:

(A) a - b + c - d ;

(B) a + b + c - d ;

(C) a + b + c + d ;

(D) a + b - c + d

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn (D) a + b - c + d.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON