OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 89 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 89 tr 80 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính tổng:

a) (-24) + 6 + 10 + 24

b) 15 + 23 + (-25) + (-23)

c) (-3) + (-350) + (-7) + 350

d) (-9) + (-11) + 21 + (-1)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (-24) + 6 + 10 + 24 = [(-24) + 24] + (6 + 10) = 0 + 16 = 16

b) 15 + 23 + (-25) + (-23) = [15 + (-25)] + [23 + (-23)]= (-10) + 0 = -10

c) (-3) + (-350) + (-7) + 350 = [(-3) + (-7)] + [(-350) + 350] = (-10) + 0 = -10

d) (-9) + (-11) + 21 + (-1) = 21 – (9 + 11 + 1) = 21 – 21

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 89 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON