ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 90 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 90 tr 80 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) x + 25 + (-17) + 63

b) (-75) – (p + 20) + 95

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) x + 25 + (-17) + 63 = x + [(25 + 63) + (-17)]

= x + [88 + (-17)] = x + 71

b) (-75) – (p + 20) + 95 = (-75) – p – 20 + 95

= -p + (95 – 75 – 20) = -p + 0 = -p

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 90 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON