ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8.3 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 8.3 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1

a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10 < x < 15.

b) Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) x = -9, -8, -7, ..., -1, 0, 1, 2, ..., 13, 14.

b) Ta cần tính tổng:

S = (-9) + (-8) + ... + (-1) + 0 + 1 + 2 + ... + 8 + 9 + 10 + 11 + ... + 14

Cách 1: Ta nhận thấy:

M = (-9) + (-8) + ... + (-1) + 1 + 2 + ... + 9

[(−9) + 9] + [(−8) + 8] +...+ [(−1) + 1] = 0[(−9) + 9] + [(−8) + 8] +...+ [(−1) + 1] = 0

Nên S = M + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 0 + 60 = 60.

Cách 2: N = 1 + 2 + 3 + ... + 13 + 14.

N + N = (1 + 14) + (2 + 13) + ... + (13 + 2) + (14 + 1)

= 15.14

Vậy N = 15.14 : 2 = 15.7 = 105

Tương tự P = 1 + 2 + ... + 8 + 9 = 10.9 : 2 = 9.5 = 45

hay - P = (-1) + (-2) + ... + (-8) + (-9) = -45

Nên S = N - P = 105 - 45 = 60

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.3 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA