ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 92 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 92 tr 80 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (18 +29) + (158 – 18 – 29)

b) (13 – 135 + 49) – (13 + 49)

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (18 + 29) + (158 – 18 – 29) = 18 + 29 + 158 -18 – 29

= (18 – 18) + (29 – 29) + 158 = 0 + 0 + 158 = 158

b) (13 – 135 + 49) – (13 + 49) = 13 – 135 + 49 – 13 – 49

= (13 – 13) + (49 – 49) -135 = 0 + 0 – 135

= -135

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON