RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 103 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 103 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Tính các thương sau rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần:

\(\frac{3}{2}:\frac{9}{4};\frac{{48}}{{55}}:\frac{{12}}{{11}};\frac{7}{{10}}:\frac{7}{5};\frac{6}{7}:\frac{8}{7}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{3}{2}:\frac{9}{4} = \frac{3}{2}.\frac{4}{9} = \frac{{12}}{{18}} = \frac{2}{3}\\
\frac{{48}}{{55}}:\frac{{12}}{{11}} = \frac{{48}}{{55}}.\frac{{11}}{{12}}\\
 = \frac{4}{5}.1 = \frac{4}{5}\\
\frac{7}{{10}}:\frac{7}{5} = \frac{7}{{10}}.\frac{5}{7} = \frac{5}{{10}} = \frac{1}{2}\\
\frac{6}{7}:\frac{8}{7} = \frac{6}{7}.\frac{7}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}
\end{array}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{2}{3} = \frac{{40}}{{60}};\frac{4}{5} = \frac{{48}}{{60}}\\
\frac{1}{2} = \frac{{30}}{{60}};\frac{3}{4} = \frac{{45}}{{60}}
\end{array}\)

Vì \(\frac{{30}}{{60}} < \frac{{40}}{{60}} < \frac{{45}}{{60}} < \frac{{48}}{{60}}\) nên \(\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5}\)

Vậy theo thứ tự tăng dần lần lượt là  \(\frac{1}{2} ; \frac{2}{3} ; \frac{3}{4} ; \frac{4}{5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 103 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Linhali Linh
  giúp với ạ cả tự luận

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Tigôn Hai Săc

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Suzuki Shiyuira

  1)

  a/ Tìm số nguyên a sao cho phân số \frac{-9}{1-4a} có giá trị là một số nguyên.

  b/ Tìm các số nguyên n biết -11 chia hết cho ( 2n + 1 )

  2)

  So sánh \frac{n}{n+1} và \frac{n+2012}{n+2013} ( n \epsilon N )

  3) So sánh A và B nhanh nhất, biết:

  A= \frac{2018+2017}{2017+2016} và B=\frac{2018}{2017} + \frac{2017}{2016}

  Các bn nhớ giúp mk nha ! Mk sẽ yes tặng những bn giải nhanh, sớm & đầy đủ nhất ! winkThx

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhật Anh

  Một ô tô đi quãng đường AB với vận tộc 40km/h.Lúc về , xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h.Thời gian cả đi lẫn về (không kể thời gian nghỉ) là 4 giờ 30 phút. Hỏi:

  a) Thời gian ô tô đi 1km lúc đi? lúc về?

  b) Thời gian ô tô đi và về 1km?

  c) Tính quãng đường AB?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Phùng Dũng

  cho a , b , c thuộc N và S = (a + b) c +( b + c ) / a +( c+a) /b
  a . Chứng minh S lớn hơn hoặc bằng 6
  b.  Tìm GTNN của S
   help help ! khó quá ! ai giỏi giúp mink mình like cho yes


   

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Nêu quy tắc chia hai phân số

  Áp dụng: Tính \(\dfrac{-5}{12}:\dfrac{20}{9}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  hoa làm được 1 số bài toán trong 3 ngày. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài.Ngày thứ 2 bạn làm được 1/4 số bài . Ngày thứ 3 bạn làm nốt 5 bài.Trong ba ngày ban Hoa làm được bao nhiêu bài ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Tieu Dong

  bạn vân đọc môt cuốn sách trong 3 ngày . ngày thứ nhất đọc đc 1/3 số trang , ngày thứ 2 đọc đc 5/12 số trang của cuốn sách , ngày thứ 3 đọc hết 35 trang còn lại.

  a Trong 2 ngày đầu, bạn Vaan đọc đc mấy phần cuốn sách

  b Hỏi cuốn sách có bao nhiu trang

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  2a) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau :

  3/7 : 1

  3/7 : 2/5

  3/7 : 5/4

  b) So Sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp trên.

  c) So Sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
YOMEDIA