ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 105 trang 30 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 105 trang 30 SBT Toán 6 Tập 2

Một bể đang chứa lượng nước bằng \(\frac{3}{4}\) dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được \(\frac{1}{8}\) bể. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Số phần bể không có nước là:

\(1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}\) (bể)

Thời gian vòi nước chảy đầy bể là:

\(\frac{1}{4}:\frac{1}{8} = \frac{1}{4}.8 = 2\) (giờ)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 105 trang 30 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lê Chí Thiện

  BT1: Tìm x, biết

  2)\(2+\dfrac{5}{7}+\left(\dfrac{\dfrac{3}{19}+\dfrac{3}{23}-\dfrac{3}{28}}{\dfrac{5}{19}+\dfrac{5}{23}-\dfrac{5}{28}}\right).x=\dfrac{20}{7}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  May May

  BT1: Tìm x, biết

  1) \(\dfrac{-2}{5}+\dfrac{5}{3}.\left(\dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{15}x\right)=\dfrac{-7}{6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1.Tính:

  a; 0,25 x 2\(\dfrac{1}{3}\) x 30 x 0,5 x \(\dfrac{8}{45}\)

  b; \(\dfrac{7}{12}\) + \(\dfrac{5}{12}\) : 6 + \(\dfrac{11}{36}\)

  2.Tìm x :

  ( \(\dfrac{242}{363}\) + \(\dfrac{1616}{2121}\) ) = \(\dfrac{2}{7}\) . x

  giúp mình nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  a) 1 - (\(5\dfrac{3}{8}+x-7\dfrac{5}{24}\)):( \(-16\dfrac{2}{3}\))=0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Bài 1:

  \(a,\dfrac{62}{7}.x=\dfrac{29}{9}:\dfrac{3}{56}\)

  \(b,\dfrac{1}{5}:x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}\)

  \(c,x-\left(\dfrac{50x}{100}+\dfrac{25x}{200}\right)=11\dfrac{1}{4}\)(11 và 1/4 là hỗn số chứ ko phải là 11.1/4 các bn nhé)

  \(d,x-\dfrac{25x}{100}=60-x+\dfrac{25x}{100}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Bài 1 : Tìm x , biết:

  a) x/4 = 9/2 b) 2x/3 = 4/3

  c) x/3 = 2 d) 1/ x trừ 2 = -1/x trừ 4

  các bạn ơi chú ý nha : / là phần nhà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Tính bằng cách hợp lí

  29/3×7/5-11/3:5/7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  một người đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất người ấy đọc được 1/2 tổng số trang. Ngày thứ hai người ấy đọc được 1/3 tổng số trang. Ngày thứ ba người ấy đọc nốt 20 trang thì hết. Hỏi quyển sách ấy có bao nhiêu trang

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Một lớp học có số học sinh nữ bằng \(\dfrac{5}{3}\)số học sinh nam. Nếu 10 học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nữ gấp 7 lần số học sinh nam. Tính số học sinh nam và nữ của lớp đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA