RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 100 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 100 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Tính tích rồi tìm số nghịch đảo của kết quả:

\(T = \left( {1 - \frac{1}{3}} \right)\left( {1 - \frac{1}{5}} \right)\left( {1 - \frac{1}{7}} \right)\left( {1 - \frac{1}{9}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{11}}} \right)\left( {1 - \frac{1}{2}} \right)\left( {1 - \frac{1}{4}} \right)\left( {1 - \frac{1}{6}} \right)\left( {1 - \frac{1}{8}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{10}}} \right)\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
T = \left( {1 - \frac{1}{3}} \right)\left( {1 - \frac{1}{5}} \right)\left( {1 - \frac{1}{7}} \right)\left( {1 - \frac{1}{9}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{11}}} \right)\left( {1 - \frac{1}{2}} \right)\left( {1 - \frac{1}{4}} \right)\left( {1 - \frac{1}{6}} \right)\left( {1 - \frac{1}{8}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{10}}} \right)\\
 = \frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}.\frac{8}{9}.\frac{{10}}{{11}}.\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}.\frac{7}{8}.\frac{9}{{10}}\\
 = \frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}.\frac{4}{5}.\frac{5}{6}.\frac{6}{7}.\frac{7}{8}.\frac{8}{9}.\frac{9}{{10}}.\frac{{10}}{{11}}\\
 = \frac{1}{{11}}
\end{array}\)

Số nghịch đảo của \(\frac{1}{{11}}\) là 11

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 100 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Dương Quá

  Tìm x, biết

  a) x/4 = 21/28

  b) 2x/5 = -24/ 10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  My Hien

  Hai xe ô tô xuất phát từ a đến b. xe ô tô thứ nhất đi được 30.6 km hết 36 phút, xe ô tô thứ hai đi được 27 km hết nửa giờ. hỏi xe ô tô nao đi nhanh hơn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  CMR: Với mọi n;n\(\ge\)2 ta có:

  \(\frac{3}{9\cdot14}+\frac{3}{14\cdot19}+\frac{3}{19\cdot24}+...+\frac{3}{\left(5n-1\right)\cdot\left(5n+4\right)}< \frac{1}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho 2 biểu thức :

  A = \(\frac{34}{7.13}\) + \(\frac{51}{13.22}\) + \(\frac{85}{22.37}\) + \(\frac{68}{37.49}\) và B = \(\frac{39}{7.16}\) + \(\frac{65}{16.31}\) + \(\frac{52}{31.43}\) + \(\frac{26}{43.49}\)

  Tính tỉ số \(\frac{A}{B}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Bài1 : Nước biển chứa 4,2% muối . Tính lượng nước biển nặng bao nhiêu kg , nếu trong đó chứa 630g muối

  Bài2:Một hộp phấn làm bằng bìa có dạng hình lập phương , cạnh 1dm . Trong hộp người ta xếp đầy phấn được đúng 100 viên . Tính thể tích trung bình của mỗi viên phấn , biết rằng bề dày của vỏ hộp không đáng kể , khe hở chứa các viên phấn chiếm 10% thể tích hộp

  Giải chit iết nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Tìm x,y Thuộc Z, biết :

  a) x phần 3 = 7 phần y và y < x < 0

  b x-29 phần y-1 = 1 phần 5 và x-y=24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  bài 1 : tính

  1) 5/8 . 7/3 - 5/2 . 1/8 2) 21/10 . 3/4 - 21/10 - 3/4 3) -4 / 11 : -6/11 4) 2/7 . 14/3 -1 5) 4/7 : ( 1/5 . 4/7 ) 6) 12/7 . 7/4 + 35/11 : 245/121

  7) ( 4/3 + 8/3 ) . ( 7/4 - 6/4 ) : ( 6/5 + 12/5 + 1/5 ) 8) ( 1/4 - 1/4 + 1/9 / 1/9 ) : ( 2/3 + 7/15 / 2/5 - 1/6 )

  9) ( ( 2/193 - 3/389 ) . 193/17 + 33/34 ) : (( 7/1931 - 11 / 3862 ) . 1931 / 25 + 9/2 )

  chú ý :

  / là phần nha , nếu có 2 cái (( là sẽ có ngoặc vuông nha ! nhanh nha mình đang gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Tìm x biết:

  \(\dfrac{3}{7}-x=\dfrac{-4}{3}\)

  b) (\(\dfrac{3}{5}x-0,75\)):\(\dfrac{3}{7}=2\dfrac{4}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  1. (\(\dfrac{-1}{2}\) + \(\dfrac{1}{3}\) + \(\dfrac{1}{6}\) ) . ( \(\dfrac{2017}{2018}\) + \(\dfrac{2018}{2019}\) )

  2. ( x - 3 ) . ( y - 4 ) = 0

  3. \(\dfrac{-2}{4}\) = \(\dfrac{x}{-10}\)= \(\dfrac{16}{y}\)

  Các bạn giúp mình nha

  thanghoathanghoathanghoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA