RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 102 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 102 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Số nghịch đảo của -2 là \(\frac{{ - 1}}{2}\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 1}}{2} = \frac{{ - 6}}{{12}} = \frac{{ - 1 + \left( { - 2} \right) + \left( { - 3} \right)}}{{12}}\\
 = \frac{{ - 1}}{{12}} + \frac{{ - 2}}{{12}} + \frac{{ - 3}}{{12}}\\
 = \frac{{ - 1}}{{12}} + \frac{{ - 1}}{6} + \frac{{ - 1}}{4}
\end{array}\)

Nghịch đảo của ba số: \(\frac{{ - 1}}{{12}};\frac{{ - 1}}{4};\frac{{ - 1}}{6}\) là lượt là: -12, -4, -6

Vậy số nghịch đảo của -2 được viết dưới dạng tổng nghịch đảo của ba số nguyên là -4; -6; -12.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 102 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA