OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 8 Spreak - Hội thoại Study Habits


Bài học Speak Unit 5 Lớp 8 - Study habits hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về việc học và lịch trình học các môn chính khóa cùng với các hoạt động, thói quen sau giờ học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Speak Unit 5 Lớp 8

Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions and words in the boxes to help you. (Hãy làm việc theo nhóm. Các em hãy hỏi nhau về việc học tập của mình, sử dụng câu hỏi và các từ cho trong khung.)

1. When do you do your homework?

2. Who helps you with your homework?

3. How much time do you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?

4. Which subject do you need to improve?

5. What do you do to improve your English?

 

  • after school; after dinner; late at night; etc.
  • your parents; your brothers/sisters; a friend; etc.
  • half an hour; two hours; less/more than an hour; etc.
  • Biology; Physics; Chemistry; Geography; etc.
  • do grammar execises; read English stories; etc.

 

Guide to answer

1. I often do my work after dinner/ after school/ late at night/ early in the morning.

2. My brother/ My sister/ My mother/ My friend helps me with my homework.

3. I spend half an hour/ two hours/ more than an hour/ less than an hour on it (Math/ Vietnamese/ ... )?

4. I need to improve biology/ physics/ chemistry/ ...

5. I do grammar exercises/ read English stories/ listen to the news in English/ ...

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 5 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 5 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 8 Speak do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Speak Unit 5 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Speak Unit 5 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON