RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 5 lớp 8 Getting Started - Study Habits


Bài học Getting Started Unit 5 Lớp 8 - Study habits hướng dẫn các em làm quen và thảo luận với bạn mình về lịch trình các môn học trong tuần.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 5 Lớp 8

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule. (Em hãy cùng với bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về thời khóa biểu các môn học của mình.)

Guide to answer

- How often do you have Math?

I have Math five times a week.

- How do you have English?

I have English 3 times a week.

- How do you have physics?

I have physics twice a week.

- How do you have chemistry?

I have chemistry twice a week.

 
 

Lời kết

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học gợi ý thảo luận làm quen bài học mới Getting Started Unit 5 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành thảo luận có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA