RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 5 lớp 8 Listen and Read - Study Habits


Bài học Listen and Read Unit 5 Lớp 8 - Study habits hướng dẫn các em nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Tim và mẹ, sau đó thực hiện một số bài tập rèn luyện kỹ năng đọc.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Unit 5 Lớp 8 Listen and Read Task 1

 • Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện hội thoại với bạn em.)
 • Hướng dẫn dịch hội thoại

Mẹ: Tim à? Tim à? Con có ở nhà không?

Tim: Con đây thưa mẹ. Con đang ở trong phòng khách. Chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ: Hôm nay mẹ đến trường con và cô Jackson đã đưa cho mẹ xem phiếu điểm của con.

Tim: Ồ! Tốt không mẹ?

Mẹ: Đừng lo lắng con trai ạ. Xuất sắc lắm. Con đã học rất giỏi.

Tim: Con có thể xem phiếu điểm của con không mẹ?

Mẹ: Tất nhiên rồi. Mẹ rất tự hào về con, Tim ạ. Mẹ biết học kì này con đã thật sự học tập rất chăm chỉ.

Tim: Cám ơn mẹ.

Mẹ: Nhưng có điều con cần cố gắng hơn.

Tim: Điều gì vậy mẹ?

Mẹ: Cô Jackson nói rằng con nên siêng phát âm tiếng Tây Ban Nha hơn. Cô ấy nhờ mẹ trao cho con quyền từ điển này.

Tim: Vâng, con biết thưa mẹ. Một số âm tiếng Tây Ban Nha thật sự khó. Con sẽ cố gắng hết sức để trau dồi chúng.

Mẹ: Mẹ tin là con có thể làm được Tim à.

2. Unit 5 Lớp 8 Listen and Read Task 2

True or false? Check (√) the boxes. (Hãy đánh dấu (√) vào cột đúng hay sai.)

a. Tim was out when his mother called him.

b. Tim's mother met his teacher at school.

c. Tim's report is poor.

d. Tim's mother wants him to improve one thing.

e. Tim needs to improve his Spanish grammar.

f. Tim promised to try his best in learning Spanish.

Guide to answer

a. F

=> Tim was in the living room when his mother called him.

b.T

c. F

=> Tim's report card is excellent.

d. T

e. F

=> Tim needs to improve his Spanish pronunciation.

f.T

3. Unit 5 Lớp 8 Listen and Read Task 3

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

a) Who is Miss Jackson?

b) What did Miss Jackson give Tim's mother?

c) How did Tim study this semester?

d) What did Miss Jackson say Tim should do?

e) What did Tim's mother give him at the end of the conversation?

Guide to answer

a. Miss Jackson/ She is Tim's teacher.

b. She gave Tim's mother his report card.

c. He studied very hard.

d. She said that Tim/ he should work harder on his Spanish pronunciation.

e. She gave him a dictionary.

 
 

Như vậy các em vừa xem qua hướng dẫn nội dung bài học Listen and Read Unit 5 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe đọc có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • chia động từ

  1. after he had had his breakfast, he (go).................. to school

  2.I think she has no objection to (go)..............on a picnic

  3.Mary is used to (stay)........................ up late on sunday night

  4.Anyone who (not finish)................his work won't be allowed to leave now

  5. Nothing (do).............................since I moved here

  6.Measles (take)............................. a long time to get over

  7. I always prefer driving to (be drive)...............................................

  Theo dõi (0)
 • Viết lại câu có ý nghĩa tương đương
  1. We could not have succeeded without my father's money
  ->If it ..................................
  2. One runner was too exhaust to complete the last lap of the race
  ->One runner was so ................................
  3. The guest didn't tell us why he had behaved so strangely at the cenmory
  ->The reason why ...............................
  4. Mark may not be very well but he still manages to ejnoy life
  ->Mark's poor...........................

  5. Keeping calm is the secert of passing your driving test
  -> As long as.................................
  6. The robber wore dark glasses so that no one would recognze him

  -> The robber avoided .............................
  Help me!!!!
  tui đag cần gấp

  Theo dõi (0)
 • 1.My father will go to the zoo tomorrow.

  2,If we cut down more forests, there .... more floods.

  3,They cancelled their picnic ....... the weather was bad.

  4...... the programs is late, we will wait to watch it.

  5,that is ............. book i have ever read.

  6,It is getting light. Shall turn .......... the is light to save electricity.

  8,The oppisite of'dangerous' is ..................

  #Gấp#bạn#nào#thông#thái#ghé#qua#chỉ#với#!

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA