RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 1 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 tr 33 sách BT Sinh lớp 7

Giun dẹp cấu tạo cơ thể có các lớp cơ chính

A. cơ dọc.                   

B. cơ chéo.

C. cơ vòng.                 

D. cả A, B và C 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Giun dẹp cấu tạo cơ thể gồm 3 lớp cơ chính: cơ dọc, cơ chéo và cơ vòng 

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA