RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 tr 33 sách BT Sinh lớp 7

Hãy lập bảng so sánh sán lông và sán lá gan để thấy môi trường ảnh hưởng đến cấu tạo cơ thể của chúng?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Sán lông có đời sống tự do còn sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh.

Các mặt so

Sán lông

Sán lá gan

Môi trường sống

Sống tự do

Sống kí sinh

Cấu tạo

Dẹp hình lá

Thành cơ thể

Bao bì biểu mô

Bao bì cơ

Di chuyển

Bơi bằng lông bơi

Luồn lách nhờ thành cơ thể và giác bám

Hệ tiêu hoá

Phát triển bình thường

Cực kì phát triển

Sinh sản

Sinh sản bình thường

Đẻ nhiều, có thay đổi vật chủ

  • Qua bảng so sánh trên, ta thấy: điều kiện kí sinh do dinh dưỡng thuận lợi, sán lá gan ăn nhiều, đẻ nhiều nhằm phát tán nòi giống đến các vật chủ mới. 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA