RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 4 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 tr 33 sách BT Sinh lớp 7

Sán dây lây nhiễm bệnh cho người qua

A. trứng                                 

B. ấu trùng

C. nang sán (hay gạo)        

D. Đốt sán 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Sán dây lây nhiễm bệnh cho người qua nang sán (hay gạo) bằng con đường tiêu hóa.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 33 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA