ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 7 Tây Âu

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 7 về Tây Âu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sự viện trợ của Mĩ
  • B. Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân  
  • C. Bộ máy quản lí của nhà nước có hiệu quả  
  • D. Đổi mới nền kinh tế phù hợp với xu thế phát triển
  • A. Áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật   
  • B. Nhà nước đóng vai trò trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế
  • C. Sự nổ lực của các tầng lớp nhân dân
  • D. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển
 •  

   
   
  • A. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới   
  • B. Trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới   
  • C. Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới   
  • D. Một trong những trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới
  • A. Năm 1989
  • B. Năm 1990
  • C. Năm 1995
  • D. Năm 1996
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Kí hiệp ước Hen-xin-ki (1975)
  • B. Đồng tiền EURO được phát hành (1999)  
  • C. Kết nạp thêm 10 nước Đông Âu  
  • D. Kí hiệp ước Ma-a-xtrích (1991)
  • A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu
  • B. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu  
  • C. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu
  • D. Cộng đồng than - thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu
  • A. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG
  • B. Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ   
  • C. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ   
  • D. Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển
  • A. Tìm cách trở lại xâm chiếm các nước này
  • B. Viện trợ và bồi thường cho các nước này
  • C. Thiết lập quan hệ ngoại giao bình đẳng đối với các nước này
  • D. Tôn trọng độc lập của họ
  • A. EEC
  • B. EU
  • C. EC
  • D. EURO
  • A. Phần Lan, Thụy Điển
  • B. Thụy Điển, Hà Lan
  • C. Thụy Sĩ, Phần Lan
  • D. Đức, Thụy Điển
YOMEDIA