ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1945 đến năm 1950, các nước tư bản Tây Âu đã cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt là nhờ: 

   

  • A. 
   Sự viện trợ của Mĩ
  • B. 
   Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân  
  • C. 
   Bộ máy quản lí của nhà nước có hiệu quả  
  • D. 
   Đổi mới nền kinh tế phù hợp với xu thế phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 1945 đến năm 1950, các nước tư bản Tây Âu đã cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt là nhờ tinh thần tự lực tự cường của nhân dân.

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1449

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA