RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 (TK XX) trở đi là: 

   

  • A. 
   Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới   
  • B. 
   Trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới   
  • C. 
   Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới   
  • D. 
   Một trong những trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 (TK XX) trở đi là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1453

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA