ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận 1 trang 55 SGK Lịch sử 12 Bài 8

Bài tập Thảo luận 1 trang 55 SGK Lịch sử 12 Bài 8

Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Có 6 nhân tố chính đưa đến sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản:
  • Một là, con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỉ luật cao trong lao động.
  • Hai là, vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
  • Ba là, các công ti của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao.
  • Bốn là, Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
  • Năm là, chi phí cho quốc phòng của Nhật Bản rất thấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế.
  • Sáu là, Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 55 SGK Lịch sử 12 Bài 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA