ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12 Bài 8

Bài tập Thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12 Bài 8

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 - 1991 như thế nào?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu (1991). Nội dung chủ yếu của các học thuyết trên là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12 Bài 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA