ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 43 SBT Lịch sử 12 Bài 8

Bài tập 3 trang 43 SBT Lịch sử 12 Bài 8

Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp

Thời gian Nội dung sự kiện lịch sử

1. Từ năm 1945 đến năm 1952,

2. Năm 1947,

3. Từ năm 1950 đến năm 1951,

4. Năm 1956,

5. Từ năm 1963 đến năm 1970,

6. Năm 1973,

a) Hiến pháp mới được ban hành sau Chiến tranh thế giới thứ hai có hiệu lực.

b) kinh tế Nhật Bản phát triển "thần kì".

c) lực lượng Đồng minh (Mĩ) chiếm đóng Nhật Bản.

d) Nhật Bản khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh.

e) Nhật Bản bình thường hoá quan hệ với Liên xô.

g) Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

1. c

2. a

3. d

4. e

5. b

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 43 SBT Lịch sử 12 Bài 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA