RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 69 SBT Lịch sử 12 Bài 13

Bài tập 2 trang 69 SBT Lịch sử 12 Bài 13

Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ năm 1925 đến năm 1927.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

 • Thời gian thành lập: Tháng 6 - 1925
 • Khuynh hướng cách mạng: Cách mạng vô sản
 • Tôn chỉ, mục đích: “tổ chức và lãnh đạo quần  chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc  chủ nghĩa Pháp và tay sai để  tự cứu lấy mình”.
 • Cơ cấu tổ chức: Tổng bộ, Kì bộ, các tổ chức cơ sở trong và ngoài nước.
 • Đối tượng tham gia: Giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.
 • Địa bàn hoạt động: Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước
 • Hoạt động chính: 
  • Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (21-6-1925).
  • Năm 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước: các kỳ bộ Trung, Bắc, Nam.
  • 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc
  • Năm 1929 bãi công của công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh ), nhà máy AVIA (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng…,

Việt Nam Quốc dân Đảng

 • Thời gian thành lập: Ngày 25-12-1927
 • Khuynh hướng cách mạng: Cách mạng dân chủ tư sản
 • Tôn chỉ, mục đích: 
  • Nguyên tắc: “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”
  • Chương trình họat động của Đảng chia thành 4 thời kỳ.Thời kỳ cuối là bất hợp tác với Pháp và nhà Nguyễn ;cổ động, bãi công, đánh đuổi  giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
 • Cơ cấu tổ chức: 
  • Ban lãnh đạo
  • Ban Binh vụ khuyết Đảng được tổ chức với ba đảng viên trở lên làm một "tổ". Mười chín đảng viên trở lên thì làm một "chi bộ". Cao hơn chi bộ là "xã bộ", "huyện bộ" rồi cuối cùng là "tổng bộ" ở cấp quốc gia. Mỗi chi bộ có ít nhất bốn tiểu ban: tuyên truyền, tổ chức, tài chánh và tình báo.
 • Đối tượng tham gia: Chú trọng binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
 • Địa bàn hoạt động: Chủ yếu ở Bắc Kì
 • Hoạt động chính: 
  • Tháng 2-1929, Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát trùm mộ phu Ba danh ở Hà Nội, bị Pháp khủng bố dã man.
  • Bị động, lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng quyết định dốc hết lực lượng thực hiện bạo động cuối cùng “không thành công cũng thành  nhân”
  • Ngày 9-2-1930 khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có ném bom phối hợp…
  • Khởi nghĩa thất bại nhanh chóng song đã cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân Việt Nam đối với Pháp và tay sai.
  • Khởi nghĩa Yên Bái thất bại.Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân vừ mới xuất hiện đã chấm dứt.
 • Nhận xét chung:
  • Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Đưa chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân.
  • Chuẩn bị về cán bộ cho Cách mạng Việt Nam.
  • Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng vô sản.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 69 SBT Lịch sử 12 Bài 13 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA