ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 70 SBT Lịch sử 12 Bài 13

Bài tập 4 trang 70 SBT Lịch sử 12 Bài 13

Hãy phân tích ý nghĩa sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.
  • Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.
  • Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Viêt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.
  • Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Viêt Nam.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 70 SBT Lịch sử 12 Bài 13 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA