RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài 2 trang 60 sách bài tập toán 9 tập 1

Bài 2 (Sách bài tập trang 60)

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=1,2x\). Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y :

  bởi Long lanh 26/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 •   bởi Huỳnh Thắng 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

 • ...

  10/05/2020 |   3 Trả lời

 • Giải giùm mik vs câu 4 nha

  29/04/2020 |   14 Trả lời

 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247

  Cho (P): y = \(\dfrac{1}{4}x^2\); (d): y = mx+1

  a) CMR ∀m thì (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B.

  b) Tính diện tích △OAB theo m. Tìm m để diện tích △OAB đạt GTNN.

  09/01/2019 |   2 Trả lời

 • b,một đường thẳng song song trục Ox và cách trục Oy tại điểm -2 lần lượt cắt đường thẳng y=-x và y=x tại A và B xác định tọa độ A và B.Tính chu vi và diện tích tam giác OAB

  19/01/2019 |   1 Trả lời

 • cho hàm số y=f(x)=\(\dfrac{1}{2}\)x+5

  tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10)

  26/09/2018 |   2 Trả lời

 • Trong mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm A và B biết A(1;2); B(-2;-4)

  a) Tính OA, OB

  Chứng tỏ các điểm O,A,B thẳng hàng bằng 2 cách.

  26/09/2018 |   3 Trả lời

 • bài 1 : cho phương trình : \(x^2+4x+m+1=0\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm:

  \(\dfrac{x1}{x2}+\dfrac{x2}{x}=\dfrac{10}{3}\)

  bài 2 : cho phương trình : \(\left(m+1\right)x^2-2\left(m-1\right)x\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm

  \(\dfrac{1}{x1}+\dfrac{1}{x2}=\dfrac{7}{4}\)

  25/01/2019 |   1 Trả lời

 • bài 1 : cho phương trình : \(x^2-2\left(m-1\right)x+m-3=0\)

  a, giải phương trình với m=2 ( không cần lm đâu )
  b, tìm hệ thức liên hệ giữa x1,x2 không phụ thuộc vào m

  bài 2 : cho phương trình:\(2x^2-\left(6m-3\right)x-3m+1\)

  a, giải phương trình với m=1 ( không cần lm)

  b, tìm m để A =\(x1^2+x2^2\) đạt giá trị nhỏ nhất

  bài 3 : cho phương trình : \(2x^2-4mx+2m^2-1=0\)

  tìm m để phuongư trình có 2 nghiệm x1,x2 sao cho\(2x1^2-4mx2+2m^2-1>0\)

  25/01/2019 |   1 Trả lời

 • bài 1 :gọi x1,x2 là nghiệm của phương trình : \(3x^2-x-2\)=0

  tính giá trị của biểu thức:P= \(x1^2+x2^2\)

  bài 2 : trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho (P)=\(x^2\) đường thẳng (d):y=2mx+1

  a, tìm m biết d đi qua N(-1;5)

  b, tìm m để d cắt p tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,x2 thỏa mãn \(x1^2+x2^2-x1x2=7\)

  25/01/2019 |   1 Trả lời

 • Làm hộ m câu này: Chứng minh rằng y=f(x) = x mũ 3 luôn đồng biến.

  25/01/2019 |   1 Trả lời

 • Xác định hàm số f(x) biết rằng f(x+1) = x2 - 2x +3

  Help me ucche

  28/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số y=(m-2)x. Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;3). Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được

  Help me!!!

  28/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho hàm sô y = x^2 (P)

  Viết ptr đương thẳng (d) đi qua điểm nằm trên (P) có hoành độ x=2 và hệ sô góc K. Với giá trị K nào thì (d) tiếp xúc (P)

  29/01/2019 |   1 Trả lời

 • \(\left\{{}\begin{matrix}3x^2-5x=2\\4x+2y=-6\end{matrix}\right.\)

  29/01/2019 |   1 Trả lời

 • voi gia tri nao cua m thi ham so y=(m-2)x+2 nghich bien

  30/01/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 61)

  Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y

  Trong các bảng trên đây, bảng xác định y là hàm số của x là :

  (A) Bảng 1

  (B) Bảng 2

  (C) Bảng 3

  (D) Bảng 4

  26/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 5 (Sách bài tập trang 61)

  Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu A, điểm cuối M

  26/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 4 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x+5\) với \(x\in\mathbb{R}\)

  Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

  26/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 3 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{3}{4}x\). Tính :

  \(f\left(-5\right)\)                                \(f\left(-4\right)\)                          \(f\left(-1\right)\)                                     \(f\left(0\right)\)

  \(f\left(\dfrac{1}{2}\right)\)                               \(f\left(1\right)\)                              \(f\left(4\right)\)                                         \(f\left(2\right)\)

  \(f\left(a\right)\)                                    \(f\left(a+1\right)\)

  26/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 2 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=1,2x\). Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y :

  26/09/2018 |   1 Trả lời

YOMEDIA