RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.

   A1 là CO, CO2; A2 là CO2; A3 là Cu, CuO dư; A4 là CaCO3; A5 là Ca(HCO3)2.

  • B.

   A1 là CO, CO2; A2 là CO; A3 là Cu, CuO dư; A4 là CaCO3; A5 là Ca(HCO3)2.

  • C.

   A1 là CO, CO2; A2 là CO2; A3 là Cu, CuO dư; A4 là Ca(HCO3)2; A5 là CaCO3.

  • D.

   Đáp án khác

  • A.

   Phản ứng với nước vôi, phản ứng quang hợp.

  • B.

   Ở bất kì điều kiện nhiệt độ, áp suất cacbonic luôn tồn tại ở trạng thái khí.

  • C. Phản ứng với dung dịch CuSO4, phản ứng quang hợp.
  • D.

   Hòa tan tốt trong nước nóng.

 •  

   
   
  • A.

   KCl và Na2CO3      

  • B.

   KCl và K2CO3

  • C. H2SO4 và NaHCO3     
  • D. KOH và Na2CO3
  • A.

   Oxit axit, chất khí độc, có tính khử mạnh.

  • B.

   Chất khí không màu, rất độc, oxit bazơ.

  • C.

   Chất khí không màu, không mùi, rất độc, oxit trung tính, có tính khử mạnh.

  • D. Chất khí, không màu, không mùi, có tính oxi hóa mạnh.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A.

   Các hợp chất khác nhau của một nguyên tố hóa học.

  • B.

   Các đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố hóa học.

  • C.

   Các nguyên tố có hình dạng khác nhau.

  • D.

   Các đơn chất có hình dạng khác nhau.

  • A.

   Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 và HCl, HClO

  • B.

   Hợp chất của: Cl2 và nước, HCl, HClO

  • C.

   Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 tan trong nước, HCl, HClO

  • D.

   Hỗn hợp gồm các chất: nước, HCl, HClO

  • A.

   Nước, dung dịch xút

  • B.

   Dung dịch xút, H2SO­4 đậm đặc

  • C.

   Nước vôi, dung dịch axit

  • D.

   Bazơ, oxit bazơ

  • A.

   Tác dụng với kim loại

  • B.

   Có tính tẩy màu trong không khí ẩm

  • C.

   Tác dụng với nước, dung dịch kiềm

  • D.

   Tất cả đều đúng

  • A.

   Tất cả phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.

  • B.

   Tất cả phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

  • C.

   Kim loại dẫn điện, phi kim không dẫn điện (trừ than chì và silic)

  • D.

   Tất cả đều đúng

  • A.

   Tác dụng với nước, oxi

  • B.

   Tác dụng với hidro, kim loại, oxi

  • C.

   Tác dụng với kim loại, bazơ  

  • D.

   Tác dụng với bazơ, oxit bazơ

YOMEDIA