RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 30 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 30 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

Bài 1 SGK Hóa học 9 trang 30

ANYMIND

Gợi ý trả lời bài 1

Các phương trình hóa học như sau:

(1) CaCO3 (t0) →  CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 30 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA